Τα έσοδα των 250 μεγαλύτερων λιανεμπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν τα 4,5 τρισ. δολ. το οικονομικό έτος 2014, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση ύψους 4,3%, συγκριτικά με την αύξηση 4,1% το 2013, σύμφωνα με την έκθεση «Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2016» της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global).

Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2016 υπογραμμίζουν επίσης τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις αγορές που πραγματοποιούνται εντός καταστημάτων, καταδεικνύοντας την ταχέως αυξανόμενη ψηφιακή διασύνδεση των καταναλωτών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ψηφιακές συμπεριφορές και προσδοκίες των καταναλωτών αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν οι λιανέμποροι, δημιουργώντας έτσι ένα «ψηφιακό χάσμα».

Οι τρεις σημαντικές τάσεις που εντοπίζονται είναι: α) Δεν υπάρχει μονόδρομος για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ενώ όλες οι αγορές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, κάποιες, επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Β) Ένα ψηφιακό «μέγεθος» δεν αρμόζει σε όλους τους καταναλωτές. Η ψηφιακή συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με δημογραφικούς παράγοντες και γ) Οι καταναλωτές ζητούν καλύτερα ψηφιακά εργαλεία. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν σήμερα οι λιανέμποροι δεν ικανοποιούν τους πελάτες, αφού δεν αντεπεξέρχονται στις ανάγκες τους.