Ο Dennis Bolles, ένας από τους πλέον περιζήτητους ομιλητές σε συνέδρια του Project Management και σημαντικός συγγραφέας βιβλίων για τη Διοίκηση Εργων, θα μεταφέρει στο Project Management Congress 2009, στις 26 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο της OTE Academy, τις γνώσεις του και την εμπειρία του για τη δημιουργία ενός στιβαρού PMO και την επίτευξη αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Στην παρουσίασή του στην Αθήνα, ο διακεκριμένος ερευνητής θα τεκμηριώσει την ανάγκη μεταχείρισης του project management ως μια από τις λειτουργίες του business, με τους κανόνες του business management, εισάγοντας τον όρο Business Project Management. Ο Dennis Bolles είναι ένας από τους ευαγγελιστές των ωφελειών που προκύπτουν από ένα PMO. Εχει ερευνήσει και μελετήσει πάρα πολλά έργα και οργανισμούς και έχει καταγράψει τα συμπεράσματα του σε 2 βιβλία. Ακόμη, ήταν ο Project Manager που καθοδήγησε την ομάδα ειδικών στην επιτυχή ολοκλήρωση της 3ης έκδοσης του PMBOK Guide. Ο Dennis Bolles είναι Διευθύνων Σύμβουλος της DLB Associates, εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Business and Project Management Consulting. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.pmcongress.gr.