Οι χώρες που έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά και τις συνδύασαν με προσαρμοσμένες επενδύσεις πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του εφετινού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Ωστόσο, το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Ελλάδα σημείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της ΕΕ, βελτιώνοντας οριακά τις επιδόσεις της όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και την πλευρά της προσφοράς ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η μετάβαση σε ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πραγματοποιείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς παρατηρούνται ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται. Θετικό στοιχείο,πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται.

Η πρόοδος όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις είναι αργή, με εξαίρεση τη χρήση των Big Data, η οποία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ – οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με το περασμένο έτος σημειώθηκε στη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπου η αύξηση ανήλθε σε 7,4%.