Η Deutsche Bank συμφώνησε  να πουλήσει τη μονάδα τεχνολογικών της υπηρεσιών στην Tata Consultancy Services σε μια κίνηση η οποία θα βοηθήσει την γερμανική τράπεζα να υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσής  το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων,  το κούρεμα αρκετών θέσεων εργασίας. Οι δύο πλευρές στοχεύουν η ολοκλήρωση της πώλησης της Postbank Systems AG να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να εξοικονομεί το ποσό των 120 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί μπορεί το τίμημα της συναλλαγή να ανέρχεται  στο συμβολικό ποσό του ενός ευρώ, ωστόσο η Deutsche Bank ωφελείται καθώς γλιτώνει από το κόστος μελλοντικών απολύσεων, προσφέροντας παράλληλα, μακροπρόθεσμες προοπτικές εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται  στην Postbank Systems. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Tata Consultancy, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγές λογισμικού της Ασίας θα αναλάβει τους 1.500 εργαζομένους τους συγκεκριμένου τμήματος στην Γερμανία.