Με την ιδιότητά του αυτή, ο Fabrizio Campelli, «ξεδιπλώνει» στο Netweek, πτυχές τόσο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν εκ της θέσεώς του, όσο και επιμέρους ενεργειών και πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο εν λόγω τραπεζικός κολοσσός προς την κατεύθυνση της πλήρους μεταμόρφωσής του σε ένα πιο λειτουργικό, φιλικό, άμεσο, όσο και ευέλικτο οργανικό σχήμα. Η Deutsche Bank, που συμπληρώνει ενάμιση αιώνα «ζωής», θεωρείται ως μια εκ των κορυφαίων επενδυτικών τραπεζικών ιδρυμάτων και παροχής οικονομικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Διαθέτει παρουσία σε 58 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εδρεύει στην Φρανκφούρτη και είναι εισηγμένη τόσο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), όσο και στο αντίστοιχο της Φρανκφούρτης, όπου σε αμφότερα διαπραγματεύονται οι μετοχές της.

Πριν από ένα έτος ο Γερμανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός δημιούργησε ένα νέο, όσο και διευρυμένο τμήμα υπό την επωνυμία «Transformation and Human Resources». Σκοπός του; Μέσω αυτού να προβεί στην πλέον ολοκληρωμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης της τελευταίας 20ετίας, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς που «απαιτούν» θεαματική βελτίωση ως προς την λειτουργία και αποδοτικότητά τους. Πρωταρχικό ζητούμενο είναι η ολιστική διαχείριση της ευρύτερης διαδικασίας transformation με βελτίωση της συνεργασίας και της διαδικασίας συντονισμού εντός των κόλπων του Ομίλου, καθώς επίσης και σαφή λογοδοσία επί των πρακτέων.

Μάλιστα, όπως υποστήριξαν τόσο ο Paul Achleitner, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Deutsche Bank, όσο και τα λοιπά μέλη που απαρτίζουν το ίδιο σώμα λαμβάνοντας ως δεδομένο το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, μα κυρίως την σημασία του project, τις τύχες του εγχειρήματος έπρεπε να αναλάβει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο οποίος θα αφιερωθεί «ψυχή τε και σώματι» προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής υλοποίησης του ολοκληρωμένου ψηφιακού μετασχηματισμού της. Πόσω μάλλον, από την στιγμή κατά την οποία και οδηγεί στην αναδιοργάνωση του συνόλου των τομέων της ίδιας της τράπεζας.
Έχοντας αυτό το σκεπτικό ως σημείο αναφοράς, το Εποπτικό Συμβούλιο της τράπεζας δεν δυσκολεύτηκε να επιλέξει τον Fabrizio Campelli, μέχρι τότε Επικεφαλής του τομέα Wealth Management σε παγκόσμιο επίπεδο για την Deutsche Bank, ο οποίος -μεταξύ άλλων- πληρούσε την συντριπτική πλειοψηφία των προς αναζήτηση κριτηρίων.

Μαθήματα Chief Transformation Officer για αρχάριους…
Με το πέρασμα του χρόνου, με τη μορφοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων όσο και εντεινόμενων αναγκών, καθώς επίσης και με την ταυτόχρονη μετεξέλιξη των ίδιων των επιχειρήσεων, τα επιμέρους οργανογράμματά τους έχουν γεμίσει από ευφάνταστους τίτλους. Σκοπός τους; Να περιγράψουν τηλεγραφικώς τις αρμοδιότητές ενός στελέχους αφήνοντας, ωστόσο, πολύ χώρο στην φαντασία αυτού που γίνεται κοινωνός στο άκουσμά του. «Chief Transformation Officer». Τίτλος «βαρύγδουπος» μα και αρκετά διευρυμένος, που μπορεί να περικλείει μια σειρά από θεματικές, όσο και αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τον Fabrizio Campelli: «Εδώ και λίγο καιρό, η Deutsche Bank έχει επεξεργαστεί και ανακοινώσει την υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής, μέσω της οποίας επιδιώκεται ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μας μοντέλου κτίζοντας και προσθέτοντας στοιχεία στην βάση της παραδοχής ότι, κατέχουμε την πρωτοκαθεδρία στο επίπεδο των Corporate τραπεζικών ιδρυμάτων της Γηραιάς Ηπείρου. Στον πυρήνα της καινούριας στρατηγικής βρίσκεται η λογική πως η λειτουργία μας περιστρέφεται με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, το πού μας χρειάζεται, καθώς επίσης και σε ποια σημεία θεωρούμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Τα συγκεκριμένα σημεία οδηγούν σε απάλειψη της πολυπλοκότητας, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της κερδοφορίας, την βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων προς του μετόχους, αλλά και την περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η νέα στρατηγική προϋποθέτει μια σειρά από προτεραιότητες που πρέπει να υλοποιηθούν, και στόχοι να εκτελεστούν. Μάλιστα, μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να κάνουμε πράξη το σύνολο των ζητούμενων που θέσαμε κατά την διάρκεια του περασμένου έτους. Γεγονός που μας καταδεικνύει τόσο την πρακτική όσο και τον δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε και στο εγγύς μέλλον».

Το πρόγραμμα αφορά σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναθεώρηση της ίδιας της τράπεζας συνολικά, η μεγαλύτερη που λαμβάνει χώρα σε αυτήν, εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες. «Απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση και ξεχωριστή εστίαση στην εκτέλεση του συνόλου των προτεραιοτήτων, παραμένοντας επικεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να υλοποιηθεί. Ακόμη κι εάν χρειάζεται να μην επιτρέπει να αναπτύσσονται καινούριες ιδέες, ή και χαρακτηριστικά που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας μεταμόρφωσης με την πάροδο του χρόνου. Ο ρόλος μου, λοιπόν, είναι να υποστηρίξω και να επιτρέψω τη σαφήνεια του εν γένει roadmap μετασχηματισμού, να ορίσω τι ακριβώς είναι, γνωρίζοντας παράλληλα ποια είναι τα παραδοτέα και να εντοπίσουμε τι πρέπει να υλοποιηθεί από πλευράς δραστηριότητας και διαχείρισης κατά μήκος των λειτουργιών της τράπεζας με συντονισμένο, όσο και ευθυγραμμισμένο τρόπο. Στην περίπτωση της Deutsche Bank, έχουμε διαχωρίσει τον οδικό χάρτη σε ότι αφορά τον μετασχηματισμό μας σε 5 κύριες θεματικές ενότητες, αλλά και 20 βασικές πρωτοβουλίες. Από τις τελευταίες, έχω άμεσα υπό τις οδηγίες μου τρεις εξ’ αυτών, ενώ την ίδια στιγμή έχω την ευθύνη για δύο ακόμη σε συνάρτηση με την λειτουργία του τμήματος ανθρωπίνων πόρων (HR), το οποίο επίσης τελεί υπό την ευθύνη μου. Τα ανωτέρω εκτείνονται από διατομεακές βελτιώσεις στο επίπεδο της συνεργατικότητας, μέχρι το πρόγραμμα «Cost Catalyst», το οποίο προϋπήρχε μεν της δικής μου παρουσίας, ωστόσο αυτή τη στιγμή το αλλάζουμε θεμελιωδώς, ώστε μέσω αυτού να αναδυθεί ένα stat-of-the-art μοντέλο end-to-end διαδικασιών ανασχεδιασμού πρωτοβουλιών, πολιτικών και ενεργειών. Τέτοιες, που κι αυτές εμπίπτουν στις ευρύτερες αρμοδιότητές μου, αναφορικά με την εν γένει εκτέλεση της συνολικότερης προσπάθειας μετασχηματισμού της ίδιας της τράπεζας».

Η εκτέλεση κινείται ταχύτερα των σχεδιασμών
Σε μια προσπάθεια σύνοψης του ρόλου του κ. Campelli, είναι εντός της προσεχούς τριετίας να έχει υλοποιήσει τα όσα σχεδίασε με βάση το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού ωθώντας προς τα μπρος -και δη το μέλλον- την ίδια την τράπεζα. «Με την συμπλήρωση ενός έτους από τη στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου μας περί του digital transformation, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διαπίστωση πως όχι μόνο συμβαδίζουμε με τους στόχους που έχουμε θέσει, αλλά δεν λείπουν και τομείς στους οποίους έχουμε επιδείξει ταχύτερη εκτέλεση. Αρκεί να αναφέρω ότι, τα αποτελέσματα που αφορούσαν στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και συνολικότερα για το πρώτο μισό του 2020 βρίσκονται σημαντικά πιο μπροστά από τους αρχικούς μας σχεδιασμούς! Το ακόμη πιο θετικό στοιχείο, που αν μη τι άλλο μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ως προς τον πυρήνα της ακολουθούμενης στρατηγικής από μέρους μας, δεν είναι άλλο από το εξόχως θετικό feedback που λαμβάνουμε τόσο από τους πελάτες μας, όσο και από τους ίδιους τους εργαζομένους στην Deutsche Bank», υπογράμμισε ο Chief Transformation Officer του τραπεζικού ομίλου.

Και στο βαθμό που θα χρειαστεί να προβούμε σε αλλαγές στην διαδικασία του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, προκειμένου να επιταχύνουμε, να διευκολύνουμε, να απλοποιήσουμε είτε να την κάνουμε αποτελεσματικότερη, να είστε σίγουροι πως δεν θα διστάσουμε στιγμή. Φτάνει, να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που έχουμε επεξεργαστεί και κατασταλάξει».
Digital banker νέας γενιάς!
Ένα από τα ζητούμενα του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαιότητα μορφοποίησής και προσαρμοστικότητάς του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Η τελευταία προϋποθέτει μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, μα και ευελιξίας, που με την σειρά τους οδηγούν σε σαφώς πιο περιορισμένα μεγέθη. Ήτοι, το ανθρώπινο δυναμικό της Deutsche Bank, που αριθμεί περί τα 90.000 άτομα σήμερα, αναμένεται να… ψαλιδιστεί κατά 18.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2022.

Ταυτόχρονα, μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας είναι να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της, για παράδειγμα, να είναι κινείται περισσότερο με entrepreneurial στοιχεία και κριτήρια αξιοποιώντας στο έπακρο τον πλούτο των διαθέσιμων τεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών.
Αναφορικά με τα τελευταία, ο Γερμανικός επενδυτικός γίγαντας προγραμματίζει την επένδυση ενός ποσού της τάξεως των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο τεχνολογίας, μέχρι το 2022.
Παράλληλα, συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την Google Cloud προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η Τράπεζα αναπτύσσει και προσφέρει τις οικονομικές της υπηρεσίες προς τους πελάτες. Η εν λόγω συνεργασία είναι μοναδική ως προς το πνεύμα και το είδος της, καθώς η Google δεν θα παρέχει μόνο υπηρεσίες cloud αιχμής στην Deutsche Bank, αλλά θα επιτρέψει την ταυτόχρονη ανάπτυξη συν-καινοτομίας μεταξύ των δύο πλευρών για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς χρηματοοικονομικών προϊόντων με βάση την τεχνολογία.

«H συνεργασία μας με την Google Cloud, θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την διαδικασία μετάβασης προς το cloud αξιοποιώντας στο έπακρο τις μηχανικές δυνατότητες των δύο εταιρειών. Επιπροσθέτως, θα μετασχηματίσουμε την πληροφορική αρχιτεκτονική μας συμβάλλοντας καταλυτικά στην δημιουργία σημαντικής αξίας για τους πελάτες μας. Το γεγονός δε, ότι η Deutsche Bank θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στην επιστήμη των δεδομένων παγκόσμιας κλάσης, την τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών αυτομάτως μας ανεβάζουν επίπεδο, προσφέροντάς μας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και δη, σε μια σειρά από επιμέρους τομείς, όπως λ.χ. την παροχή βοήθειας σε πελάτες των γκισέ αναφορικά με την εκτέλεση καθημερινών τραπεζικών εργασιών, την πρόβλεψη ταμειακών ροών, βελτιωμένες αναλύσεις κινδύνων και προηγμένες λύσεις ασφαλείας για την προστασία των λογαριασμών των πελατών. Για την ιδιωτική τραπεζική, οι ψηφιακές και διαισθητικές λύσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας μας, προκειμένου να απλοποιηθούν έτι περαιτέρω οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πελατών και εργαζομένων», υποστηρίζει ο κ. Campelli.

Οδηγεί την καινοτομία μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοβουλιών
Ένα από τα σημεία διαφοροποίησης που μετέρχεται τελευταία η Deutsche Bank έχει να κάνει με την ίδρυση των ομώνυμων Innovation Labs, μέσω των οποίων «συνδέει» startup επιχειρήσεις με τους decision makers που λειτουργούν εντός των κόλπων της τράπεζας, προκειμένου η τελευταία να αξιοποιεί αναδυόμενες τεχνολογικές λύσεις που με την σειρά τους βελτιώνουν, ενισχύουν και ανασχεδιάζουν -ουσιαστικά- τους τρόπους που μετέρχεται η ίδια προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της.
Κάπως έτσι, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε προ μερικών εβδομάδων η έναρξη της λειτουργίας ενός νέου, ψηφιακού υπαλλήλου επ’ ονόματι «Blue Bot Yi» στον τομέα του Corporate Bank της τράπεζας στην Κινεζική θυγατρική της.
Το νέο bot είναι υπεύθυνο για το χειρισμό οικονομικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων αναφορών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και των αναφορών συγκέντρωσης μετρητών, ενώ στις αρμοδιότητές του εμπίπτει και η διαδικασία επεξεργασίας άμεσων ερωτήσεων πελατών, οι οποίες έχουν ήδη γίνει με επιτυχία για δύο από τους πελάτες της Deutsche Bank στην Κίνα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τον πρώτο ψηφιακό υπάλληλο του τομέα εταιρικής τραπεζικής της Deutsche Bank με τον οποίο έρχονται κατά πρόσωπο εξυπηρέτηση οι πελάτες. Μάλιστα, στον «Blue Bot Yi» έχει εκχωρηθεί αριθμός υπαλλήλου, ενώ παράλληλα διαθέτει και αποκλειστική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου… Σχεδιάστηκε προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση τον αυτοματισμό ρομποτικής διαδικασίας (RPA) σε συνδυασμό με τη semantic αναγνώριση και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την αυτόματη ολοκλήρωση της συλλογής και διανομής εξατομικευμένων πληροφοριών.

Ο πρώτος ψηφιακός εργαζόμενος εξακολουθεί να λαμβάνει ανανεωμένη εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω σε πρόσθετες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον ενσωματωθεί στο API της Deutsche Bank. «Το πεδίο εργασίας και οι δυνατότητές του έχουν υπερβεί την αρχική ιδέα σχεδιασμού και ανάπτυξής του, σε σημείο τέτοιο ώστε η εν λόγω ψηφιακή καινοτομία να βοηθήσει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μειώνοντας παράλληλα το κόστος», σημειώνει ενδεικτικά ο Fabrizio Campelli.

Η ισχυρή τοποθέτηση στην αγορά «ασπίδα» απέναντι στον Covid-19
Αναφορικά με το εάν, σε τι βαθμό και ποιους τομείς επηρέασε η πανδημία του κορωνοϊού τη Deutsche Bank, τόσο από επιχειρηματικής σκοπιάς, όσο και λειτουργικότητας, ο κ. Campelli θεωρεί πως ευρύτερα ο χρηματοπιστωτικός κλάδος μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα σοβαρή κρίση, με έντονες οικονομικές διαστάσεις, εντούτοις όμως είναι περισσότερο προετοιμασμένος, όσο και ανθεκτικός απέναντι σε κάθε δυσκολία. Κι αυτό, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις που έχουν λάβει χώρα εδώ και μια δεκαετία στους τομείς της ανθεκτικότητας και της διαχείρισης έκτακτων συνθηκών. «Ξέρετε, όταν προκύπτει μια κρίση του μεγέθους, της έντασης και του βάθους της σημερινής, το πλέον σημαντικό στοιχείο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό είναι το πού και πώς βρίσκεται τοποθετημένη, όταν τα δύσκολα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση! Πόσω μάλλον, από την στιγμή κατά την οποία η πορεία σε αυτήν θα πραγματοποιηθεί υπό τις συνθήκες που επικρατούν κατά το δεδομένο σημείο εκκίνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Deutsche Bank είναι πολύ καλά τοποθετημένη στον συνολικότερο κυκεώνα εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα.

Σε αυτή την διαπίστωση συντείνουν μια σειρά από λόγοι. Κατ’ αρχήν, η αναπροσαρμογή της στρατηγικής μας, μας βοηθά σε σημαντικό βαθμό. Αποδίδει ως προς το ότι έχει μετατοπίσει την εστίασή μας προς πιο σταθερές επιχειρήσεις μειώνοντας την έκθεση σε εξαιρετικά καταναλωτικές κεφαλαιακές και πιο ασταθείς περιοχές των επενδυτικών τραπεζικών επιχειρήσεων. Είμαστε περισσότερο εξαρτημένοι από τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων και λειτουργούμε σε επιχειρήσεις όπου έχουμε δυνατότητα κλιμάκωσης και ισχυρή ανταγωνιστική θέση. Τα ανωτέρω υποβοηθούν σε σημαντικό βαθμό η ισχυρή θέση ρευστότητας που έχουμε καταφέρει να «κτίσουμε» εδώ και χρόνια και υπερβαίνουν τα επίπεδα των €200 δισεκατομμυρίων», κατέληξε ο Chief Transformation Officer του Γερμανικού τραπεζικού κολοσσού.