Τα DevOps & Agile Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Events για πρώτη φορά, θα αναδείξουν τις καινοτόμες προσεγγίσεις ευέλικτης ανάπτυξης, που προωθούν την αποδοτικότητα, τη συνεργασία και την ποιοτική αυτοματοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και των προγραμμάτων πληροφορικής και της λειτουργίας μιας επιχείρησης με σκοπό τη διατμηματική επικοινωνία για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, το ποσοστό των οργανισμών που θα έχουν ενσωματώσει συστήματα cloud (υπολογιστικού νέφους) έως το 2025 αναμένεται να αγγίξει το 85% σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ, το 99% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν το 2020 αντέδρασαν θετικά μετά την πρώτη επαφή τους με την εφαρμογή DevOps στη λειτουργία τους. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιλέγουν ένα συνδυαστικό πλαίσιο χρήσης των μεθοδολογιών Agile και DevOps ως τρόπο ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί, αποδεδειγμένα, όχι μόνο βελτιώνουν τη λειτουργία στον κορμό τους, αλλά προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας εμπειρίες στους πελάτες τους.

Tα πρώτα DevOps & Agile Awards
Τα πρώτα βραβεία DevOps & Agile Awards διοργανώνονται φέτος από την Boussias Events και σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να προωθήσουν την υιοθέτηση και υλοποίηση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και ευέλικτης ανάπτυξης στα ελληνικά εταιρικά περιβάλλοντα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος των “DevOps & Agile Awards ’24”, Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής, Οργάνωση και Διαχείριση Έργων με έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων οργάνωσης και παρακολούθησης έργων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λάρισα, για τον θεσμό: «Στο πλαίσιο της αυξανόμενης αναγνώρισης της σημασίας των πρακτικών DevOps και Agile στον τομέα της τεχνολογίας, τα DevOps & Agile Awards αναδεικνύουν τις κορυφαίες εφαρμογές αυτών των μεθόδων.

Τα βραβεία στοχεύουν να εκπαιδεύσουν και να προωθήσουν την υιοθέτηση και υλοποίηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και ευέλικτης ανάπτυξης στα ελληνικά εταιρικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι να παρουσιάσουν τη μετασχηματιστική δύναμη των προσεγγίσεων DevOps και Agile, προωθώντας καινοτόμες προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αποδοτικότητα, στη συνεργασία και στην αυτοματοποίηση. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διάφορους τομείς, όπως εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, DevOps architects, startups, ακαδημαϊκοί, εταιρείες retail, κ.λπ. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν projects, υπηρεσίες, εφαρμογές και προϊόντα που αποτελούν πρωτοπόρες καινοτόμες ιδέες για τον κλάδο τους».

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, το 61% των επιχειρήσεων που ενέταξαν το DevOps στη λειτουργία τους μείωσαν αισθητά τον χρόνο παράδοσης έργων το 2020, ενώ άλλη έρευνα (Puppet) ανέδειξε ότι η χρήση DevOps σε υψηλά επίπεδα εξασφαλίζει 22% μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιχείρηση. «Μέσω αυτών των βραβείων, ο κόσμος του DevOps και Agile στην Ελλάδα αποκτά μια πλατφόρμα για την αναγνώριση και την επιβράβευση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου και πιο διασυνδεδεμένου κοινοτικού δικτύου στον συγκεκριμένο τομέα.» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δρ. Φιστιλής. Με τη συμμετοχή σας, σας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσετε την πορεία, την εξέλιξη και τις επιτυχίες σας στον χώρο των πρακτικών DevOps & Agile. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 15η Μαρτίου 2024. Το DevOps εργάζεται για την αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη συνεχή εξέλιξη. Ομάδες και πρωτοβουλίες που καινοτομούν αξίζουν να αναδειχθούν.