Η μεθοδολογία DevOps είναι μοναδική στην εφαρμογή της, τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις startup. Ο τρόπος που τα DevOps υιοθετήθηκαν από τα startups είναι διαφορετικός από το πώς εφαρμόζεται σε μεγάλους οργανισμούς.

Ένα μεγάλο μέρος των DevOps έχει τις ρίζες του στην κουλτούρα των startups. Από μεθοδολογίες όπως οι Agile, Lean και Just-in- time, τα startups υιοθέτησαν τα DevOps ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Τα DevOps είναι εγγενώς ένας ταχύτερος τρόπος για να φτάσει το τελικό προϊόν στην αγορά, μια στρατηγική που αρμόζει σε ένα startup.

Με αυτόν τον τρόπο τα startups μπόρεσαν να προσαρμοστούν γρήγορα, να επαναλάβουν τα releases των τεχνολογιών τους σε σημείο που οι τελικοί χρήστες και πελάτες ενδιαφέρθηκαν για την τεχνολογία τους. Η κατανόηση των DevOps περνά μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας ενός startup. Στη γέννησή του το startup αφοσιώνεται στην υλοποίηση του οραματισμού του ιδρυτή ή της ιδρυτικής ομάδας. Συχνά υπάρχει μια επιχειρηματική ανάγκη με τις απαιτήσεις που προέρχονται από το feedback πελατών.

Η ομάδα ανάπτυξης υιοθετεί, συχνά, μεθοδολογίες Agile, ώστε να χτίσει το αρχικό core σκέλος της υπηρεσίας που θα παρέχει και με γρήγορα sprints απελευθερώνει τον ρυθμό των επόμενων releases. Αυτή η νοοτροπία δημιουργεί τον πυρήνα των DevOps.

Ο μικρός αριθμός side-by-side προγραμματιστών της ομάδας ανάπτυξης καθορίζει ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, με λίγες ή καμία διαδικασία. Δεν υφίστανται προδιαγραφές για επιλογή τεχνολογικής πλατφόρμας, γλώσσας, βάσης δεδομένων,παρά μόνο μια λίστα αιτημάτων. Αυτό το μικρό και ευέλικτο περιβάλλον αφορά το πώς υιοθετούνται τα DevOps.

Τα πράγματα εξελίσσονται και κινούνται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει χρόνος. Ο στόχος είναι να παραδοθεί η υπηρεσία στην αγορά για να αρχίσουν οι πωλήσεις. Η μεσολάβηση του Product Management, Πωλήσεων & Marketing είναι συχνά ad-hoc και άρα δεν υπάρχει δομημένη διαδικασία προώθησης προϊόντων στην αγορά. Οι προγραμματιστές συχνά αντιμετωπίζουν ορισμένες βασικές προκλήσεις και αρχίζουν να δίνουν λύσεις. Το πώς θα λυθούν τα ζητήματα συχνά υπαγορεύουν το αν θα επιλέξουν την οδό του DevOps ή όχι.