Η Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) είναι η διαδικασία με τη μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία κάθε οργανισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αποτελεί, είτε ως αυτόνομη είτε ως ενσωματωμένη ενότητα (domain), αναπόσπαστο κομμάτι προτύπων όπως το ISO20000 ή το ISO270001 και πλαισίων (frameworks) όπως το ITIL και το COBIT και είναι φυσικά από τις αγαπημένες περιοχές των ελεγκτών (auditors).

Ενας κύριος στόχος, σύμφωνα με τη θεωρία, της Διαχείρισης Αλλαγών είναι ο περιορισμός των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας. Ο λόγος είναι απλός, το εκτιμώμενο κόστος για κάθε ώρα απρογραμμάτιστης διακοπής, όπως αναφέρει η έρευνα της USA Today, ανέρχεται στα 50.000 δολάρια (για το 25% των περιπτώσεων, φτάνει μέχρι τις 500.000 δολάρια).

Είναι εντυπωσιακό, λοιπόν, το γεγονός να εμφανίζεται σε έρευνα της Gartner η πρόβλεψη πως μέσα στο 2015, το 80% των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών θα οφείλονται σε αλλαγές και σε θέματα σχετικά με τη διαδικασία των αλλαγών. Κάτι που σημαίνει πως μια αποδεδειγμένα σημαντική διαδικασία είτε δεν υπάρχει, είτε δεν καλύπτει τις ανάγκες, είτε δεν ακολουθείται. Οι λόγοι, όπως ακούω σε αρκετές συναντήσεις και συνομιλίες, είναι πως η Διαχείριση Αλλαγών επιφέρει γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις μεταξύ τμημάτων και, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι απλά μια μέθοδος επιβολής ισχύος.

Είναι αλήθεια πως η Διαχείριση Αλλαγών ως διαδικασία απαιτεί λεπτομέρεια, ακρίβεια και πειθαρχία. Οχι όμως με ανασταλτικό πνεύμα, κάθε άλλο. Μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε τις επιχειρηματικές ανάγκες, να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκομένων τμημάτων, την επικοινωνία της αλλαγής προς κάθε εμπλεκόμενο και επηρεαζόμενο μέρος, να υπολογίσουμε από τη αρχή κάθε πιθανό ρίσκο και να ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

Τα θεωρώ, όμως, θέματα κουλτούρας που μόλις αρχίσετε να τα εφαρμόζετε θα δείτε στην πράξη να επιταχύνεται η διαδικασία, να έχετε στο πλάι το business αντί απέναντι, να μειώνονται τα συμβάντα απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας και να απλοποιείται η δουλειά σας, μετατρέποντας τη διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών σε πολύτιμο εργαλείο του οργανισμού Πληροφορικής.