Η Διαχείριση Διαμόρφωσης (Configuration Management) συνεχίζει να αποτελεί πεδίο έντονων συζητήσεων στην κοινότητα του IT Service Management και όχι άδικα.

Αρκετοί δηλώνουν πως βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης μιας Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Διαμόρφωσης (CMDB), ελάχιστοι έχουν μια που να λειτουργεί,  ενώ υπάρχει έντονη κριτική και επιχειρηματολογία, καθώς πολλοί δηλώνουν πως η ολοκλήρωσή της απέτυχε για διάφορους λόγους.Παρατηρούμε κατ’ αρχήν, πως σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν τη CMDB ως ταυτόσημη έννοια του Configuration Management. Να ξεχωρίσουμε, λοιπόν, πως η CMDB είναι το κεντρικό εργαλείο, το Configuration Management είναι η μέθοδος και η διαδικασία. Ο κίνδυνος όταν  ερμηνεύουμε το Configuration Management ως CMDB είναι να μείνουμε στα στενά όρια της απλής καταγραφής των CIs, αλλοιώνοντας, όμως, έτσι το νόημα, την ευρύτητα και τη σπουδαιότητα της έννοιας.
 
Με δεδομένη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, χρειαζόμαστε, καταρχάς, τη μέθοδο και κατόπιν τα εργαλεία. Το Configuration Management δεν είναι απλώς η καταγραφή των παγίων ενός οργανισμού. Έχει ως κύριο αντικείμενο να καταγράψει τις σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων (CIs) που συνθέτουν κάθε υπηρεσία που παρέχει ο οργανισμός. Θέλουμε τη δυνατότητα άμεσης εικόνας των υπηρεσιών, των πόρων και των υποδομών του Οργανισμού, καθώς και υποστήριξη της διαχείρισης του κύκλου ζωής των πόρων, συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια (compliance), βελτίωση του προγραμματισμού της αλλαγής, αξιολόγηση του ρίσκου, αλλά και καταγραφή των οικονομικών στοιχείων για την κοστολόγηση και τη χρέωση.

Η κατανόηση του Configuration Management θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το εργαλείο κατάλληλα προσαρμοσμένο στον οργανισμό σας. Προσωπικά, θα συμβούλευα να μην έχετε στο μυαλό σας ένα μονολιθικό μοντέλο μίας βάσης. Τα περισσότερα από τα δεδομένα που χρειάζεστε υπάρχουν σε διάφορες πηγές, συνδυάστε τις  σε ένα federated μοντέλο, φροντίζοντας, βέβαια, τον άμεσο συγχρονισμό τους. Φροντίστε, τέλος, για τη μέγιστη δυνατή αυτόματη ενημέρωση (machine to machine) και ενσωματώστε τους καταλόγους υπηρεσιών (Service Catalogues), δίνοντας, έτσι, και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αρχιτεκτονικής.