Η ΕΥΑΘ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία  για την «παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της», συνολικού προϋπολογισμού 446.400 ευρώ συν ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι το εξής:

  • Παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών (Managed Services) παρακολούθησης, ανίχνευσης απειλών και λειτουργίες απόκρισης που προσφέρουν δυνατότητες περιορισμού της απειλής (24×7) σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση αρχείων καταγραφής, συνεχούς παρακολούθησης και συμμετοχή στη διαχείριση των περιστατικών για 2 χρόνια.
  • Εντοπισμός και συλλογή δεδομένων συμβάντων από όλες τις συσκευές υποδομής, την τεχνολογία Operational Technology (OT), τους διακομιστές, το cloud και τα end points.
  • Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας και τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση τους.
  • Παροχή υπηρεσιών-συμβουλών, απομακρυσμένων ή/και με φυσική παρουσία, αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και περιορισμού των συνεπειών τους για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.
  • Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στο προσωπικό της ΕΥΑΘ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.