Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) προκήρυξε διαγωνισμό καινοτομίας για τη δημιουργία νέου τύπου υπηρεσιών σε κινητές συσκευές (smart phones, tablets κλπ), με στόχο την αξιοποίηση από τους πολίτες των νέων υπηρεσιών που προσφέρουν οι σύγχρονοι δορυφόροι (συστήματα GMES - Global Monitoring for Environment and Security και GNSS - Global Navigation Satellite System – Galileo).

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν, θα βραβευθούν με χρηματικό βραβείο, μέχρι 15.000 ευρώ, με mentoring, καθώς και με σημαντική τεχνογνωσιακή και επιχειρησιακή υποστήριξη. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία συνεργασίας με σημαντικούς φορείς, πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα και σημαντικές ευκαιρίες για θετική δημοσιότητα και προβολή. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου για την υλοποίηση ευρείας κλίμακας επιδεικτικών ενεργειών καινοτόμων κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στα συστήματα GMES και GNSS. Το έργο έχει τίτλο “Large-scale demostrators in support of GMES and GNSS based services (LDA)” και οι συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και η Ατλαντίς Συμβουλευτική.