Το Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην κάλυψη τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων για την «Υπηρεσία Απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας» στην εταιρεία Vodafone-Πάναφον.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στις 67.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.