Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις υπηρεσίες φιλοξενίας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών, έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, στην εταιρεία SC Eau de Web SRL, που εδρεύει στο Βουκουρέστι.

Το έργο αφορά ειδικές υπηρεσίες ανάπτυξης και φιλοξενίας δικτυακών εφαρμογών για τον κύριο δικτυακό τόπο του ENISA και διάφορες δικτυακές πύλες του ENISA. Ο δικτυακός τόπος και οι πύλες βασίζονται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Plone. Λόγω της φύσης των εργασιών/του τομέα εστίασης του ENISA (ασφάλεια του κυβερνοχώρου), η ασφάλεια των δικτυακών τόπων είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή σε ζητήματα ασφαλείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 365.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό είχε κατατεθεί ακόμη μία προσφορά.