Η Qlik ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αφορά εταιρείες που χρησιμοποιούν εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας.

Η έρευνα Business Intelligence 2014, του Business Application Research Center (BARC), είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα παγκοσμίως για χρήστες εφαρμογών Business Intelligence. Η Qlik, με την εφαρμογή QlikView, ξεχώρισε ανάμεσα από μεγάλους διεθνείς οίκους διάθεσης εφαρμογών ΒΙ, καταλαμβάνοντας μια από τις πρώτες θέσεις στην ικανοποίηση των πελατών, στην απόδοση, στην ποιότητα, στο κόστος, στην πρόθεση αγοράς και στην ευχρηστία της εφαρμογής.

Τα δυνατά σημεία διάκρισης του QlikView έναντι των εταιρειών του ανταγωνισμού περιλαμβάνουν την ικανοποίηση των πελατών (Customer satisfaction), τη βέλτιστη απόδοση πλατφόρμας (Performance satisfaction), την ικανοποίηση ποιότητας προϊόντος (Product satisfaction), τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Competitiveness) και την ευελιξία και ευχρηστία για τα στελέχη του οργανισμού (Flexibility for the user). Σύμφωνα με την έρευνα του BARC, η εφαρμογή QlikView χρησιμοποιείται για μια ευρεία γκάμα λύσεων όπως dashboards, enterprise reports, operational analysis, ad hoc query και visual/data discovery.