Η SenseOne απέσπασε το βραβείο «Άριστης Επίδοσης» στην κατηγορία «Λειτουργικές Εφαρμογές – Energy Efficiency» στα πλαίσια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας των Business IT Excellence (BITE) Awards 2014.

Η διάκριση αυτή αφορά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης εξοικονόμησης ενέργειας για την αλυσίδα Μαρινόπουλος A.E. που βασίζεται στo λογισμικό buildingSense Energy Management SaaS Suite της SenseOne. Το buildingSense είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα που προσφέρει την online εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και την ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς μεμονωμένων επαγγελματικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίου ακινήτων όπως ενδεικτικά υποκαταστημάτων τραπεζών, super markets, εμπορικών κέντρων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, αλυσίδων franchise, ενεργοβόρων βιοτεχνιών και βιομηχανιών βάσει των ημερήσιων δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του buildingSense εντοπίζεται στον καθημερινό εντοπισμό των ευκαιριών μείωσης της δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια με το πάτημα ενός πλήκτρου. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτοματισμούς και αλγορίθμους πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων για τη μετατροπή της ενεργειακής συμπεριφοράς των επαγγελματικών ακινήτων σε οικονομικά μεγέθη και δείκτες ενεργειακής απόδοσης (EPIs) με στόχο τον εντοπισμό των Top Performers/Bottom Performers, την παρουσίαση τους με τη χρήση Dashboards, την οπτικοποίηση της σύγκρισης της ενεργειακής συμπεριφοράς μεταξύ ακινήτων βάσει κριτηρίων όπως γεωγραφική θέση, θερμική ζώνη κ.ά.