Οι συμμετοχές των δύο πελατών της SAS, της Υδρογείου Ασφαλιστικής και της Credit Agricole Life Insurance απέσπασαν τα βραβεία «Άριστη Επίδοση» και «Εξαιρετική Επίδοση» αντίστοιχα για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών τεχνολογίας που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική.

Η SAS διακρίθηκε διπλά αφού βραβεύτηκε ως προμηθευτής και για τα δύο διαφορετικά έργα που υλοποίησε στις δύο εταιρείες. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Ειδικές Εφαρμογές για Συγκεκριμένους Κλάδους» για την υλοποίηση της λύσης SAS Fraud Framework for Insurance για την καταπολέμησης της ασφαλιστικής απάτης. Η Credit Agricole Life Insurance διακρίθηκε στην κατηγορία “Governance, Risk & Compliance ” για τη λύση  SAS Risk Management for Insurance , που της επιτρέπει τη συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II.