Την Cosmos Business Systems βράβευσε η HP, με διπλή διάκριση, ως “HP Enterprise Partner of the Year 2014” και “HP PPS HW Business Partner of the Year 2014” για την εξαιρετική της απόδοση το 2014 στον τομέα των Υπολογιστών και Εκτυπωτικών Συστημάτων και Servers και Storage, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης των συνεργατών της.

Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της HP,  από πλευράς όγκου πωλήσεων, της σημαντικής αύξησης της απόδοσης της, αλλά και της επένδυσης σε τεχνογνωσία. Η Cosmos επενδύει ιδιαίτερα στην συνεργασία αυτή, τόσο από πλευράς πωλήσεων και marketing, όσο και από πλευράς εξειδίκευσης και εκπαίδευσης των τεχνικών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο όπου λειτουργεί η θυγατρική της εταιρεία “CBS IT Systems Cyprus LTD”.