Το Fiware Lab Node αναγνώρισε και επιβράβευσε την Neuropublic ως Gold Level μέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος XIFI.

Η αναγνώριση αυτή έγινε μετά από την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στο πρόγραμμα και την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων που συνηγορούν στη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Συγκεκριμένα η εταιρεία, μεταξύ άλλων, ικανοποίησε τις απαιτήσεις για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαίδευση του Fiware Lab, συμμορφώθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος, διέθεσε αποκλειστικά πόρους στο Fiware Lab, προώθησε την ομοσπονδία σε τοπικούς χρήστες και προγραμματιστές και παρείχε πρόσθετες δυνατοτήτες υποδομής πέραν της φιλοξενίας στο σύννεφο.

Στα πλαίσια της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων η εταιρεία παρουσίασε το σύστημα Gaia Sense, ένα σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων το οποίο έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και αποτελείται από ένα δίκτυο από τηλεμετρικούς σταθμούς Gaia Tron που αναπτύσσονται από τη Neuropublic και έχουν σχεδιασθεί ειδικά για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Το δίκτυο Gaia Sense σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας (Gaia Infarm) παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς πρόσβαση σε πρωτογενή και επεξεργασμένα επιστημονικά δεδομένα, προστιθέμενη αξία στην Ελληνική γεωργική γη, προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία στο Ελληνικό αγροτικό προϊόν.