Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ο ΟΤΕ σε έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάδος για το επίπεδο δημοσιοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ΟΤΕ έλαβε 100% όσον αφορά στη δημοσιοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς σε πηγές ανοιχτές για το κοινό, όπως το διαδίκτυο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, Άρης Δημητριάδης, ανέφερε σχετικά: «Στον ΟΤΕ, πιστεύουμε στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες. Η διαφάνεια και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν για μας βασικά ζητούμενα και καθημερινή επιδίωξη.» Ο ΟΤΕ εφαρμόζει Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά σε όλους, εργαζομένους και Διοίκηση, με σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας, του Κώδικα Δεοντολογίας και των εσωτερικών πολιτικών.