Η συνεχής εξέλιξη της Πληροφορικής στον χώρο των υπηρεσιών Υγείας, δημιουργεί ένα πλούτο νέων δεδομένων, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο εμπλέκεται ποικιλοτρόπως στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, ιάσιμων (με τα μέχρι σήμερα δεδομένα) ή μη.

Από την πλευρά των ασθενών, είναι εύκολη η συλλογή  και κατηγοριοποίηση παλαιών και νέων εξετάσεων, ειδικά σε περιπτώσεις χρονίων νοσημάτων τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμη ή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Δεν είναι απαραίτητο πλέον να συλλέγει ο ασθενής εκατοντάδες σελίδες διαγνωστικών εξετάσεων και να καλείται να αναζητήσει πληροφορίες αργότερα.
Από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού, είναι εύκολη η συγκριτική διερεύνηση δεδομένων ασθενών ή και η ανακάλυψη νέων τάσεων στην εμφάνιση ή επανεμφάνιση νοσημάτων στον πληθυσμό. Οι σύγχρονες Databases, relational ή όχι, παρέχουν εξαιρετικά εργαλεία ανεύρεσης πληροφοριών μέσα στον κυκεώνα ιατρικών δεδομένων του σήμερα. Δυστυχώς, η ευκολία και οι δυνατότητες αυτές, δημιουργούν ένα σημαντικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών του σήμερα, αυτό της Ασφάλειας των Δεδομένων (Information Security).

H Diamedica AE, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για παροχή νέων πρωτοποριακών μεθόδων διάγνωσης, προσφέρει νέες εξετάσεις αναζήτησης και ταυτοποίησης κάθε τύπου δυσανεξίας (έλεγχος περισσοτέρων από 300 τροφών και περιβαλλοντικών παραγόντων), υλοποιώντας ένα νέο πληροφοριακό σύστημα. Για να αντιμετωπίσει, δε, τους σύγχρονους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, η εταιρεία έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να βελτιώνει εσωτερικές διαδικασίες κρυπτογράφησης δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αποθήκευσης όσο και σε επίπεδο απομακρυσμένης πρόσβασης.

Για το επόμενο έτος έχει προγραμματιστεί να δημιουργηθεί ένα Virtual Office μεταξύ των συνεργαζόμενων επαγγελματιών με τη χρήση VPN Servers. «Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας σε επαγγελματίες του χώρου, παρέχοντας ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες ενός μοντέρνου χώρου εργασίας, χωρίς την αναγκαία παρουσία στον ίδιο χώρο γραφείων» δηλώνει στο NetFAX ο Δημήτρης Κασβής, CIO της Diamedica. Η προσπάθεια για αποκέντρωση του εργασιακού χώρου θα υποβοηθηθεί αναβαθμίζοντας τα περιμετρικά firewalls, με τη χρήση VDSL Link aggregators & Load Balancers, μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη τόσο οικονομικά όσο και διαχειριστικά.

Στο επίπεδο των εφαρμογών και για την αμεσότερη εισαγωγή νέων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της Diamedica AE, θα συνεχιστεί η αναβάθμιση των εφαρμογών με τη χρήση HTML 5. «Με δεδομένο ότι όσα raw data και αν συλλέγονται σε μια βάση δεν δημιουργούν πληροφορία αυτόματα, η Diamedica AE διερευνεί την υλοποίηση  Reporting Infrastructure με την χρήση του Tableau reporting (σε δοκιμαστική περίοδο),  με την οποία υποδομή θα είναι εύκολο ο επαγγελματίας υπηρεσιών Υγείας, χωρίς να είναι σχετικός με την εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε database, να δημιουργήσει γρήγορα customized reports» καταλήγει ο Δ. Κασβής.