Ο Διομήδης Σπινέλλης, καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέχτηκε ως πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού IEEE Software για την περίοδο 2015–2016.

Το περιοδικό IEEE Software προσφέρει στους επαγγελματίες της ανάπτυξης λογισμικού, που επιθυμούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, πρωτοποριακές ιδέες, έμπειρη ανάλυση και διορατικό στοχασμό. Θεωρείται η κύρια πηγή που μεταφέρει τη θεωρία της τεχνολογίας λογισμικού στην πράξη. Το IEEE Software είναι το περιοδικό της IEEE Computer Society με το μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών. Ο πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού επιλέγεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, για θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμα φορά, από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ειδικοί του κλάδου που δεν σχετίζονται με το περιοδικό, ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής και ο προηγούμενος πρόεδρός της.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IEEE Computer Society τα κριτήρια επιλογής είναι τα επιτεύγματα και η φήμη των υποψηφίων, η εμπειρία σε παρόμοιες θέσεις, το όραμα για το περιοδικό, η ηγετική τους ικανότητα, η προσωπικότητα, η υποστήριξη του οργανισμού τους για την ανάληψη της θέσης και οι δικτύωσή τους με την επιστημονική κοινότητα. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στο είδος της με 425.000 μέλη σε 160 χώρες. Eίναι η πολυπληθέστερη από τις 38 επαγγελματικές ενώσεις που απαρτίζουν το Συμβούλιο Τεχνικών Δραστηριοτήτων της IEEE. Σκοπός της είναι ανάπτυξη της θεωρίας, της πράξης και των εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των τεχνολογικών εφαρμογών της.