Η Ελένη Χριστοδούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο Χρήστος Παπαντωνίου, Εμπορικός Διευθυντής της Digimark μιλούν στο netweek για τους παράγοντες αυτούς που καθιστούν επιτυχημένη την πορεία της εταιρείας, ακόμα και αυτή τη δύσκολη περίοδο, και παρουσιάζουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών που παρέχει η Digimark.

NetWeek: Ποια είναι η ταυτότητα της Digimark;

Ελένη Χριστοδούλου: Η Digimark Α.Ε. είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία, μέλος ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής και στον εξοπλισμό αυτοματισμού γραφείου από το 1992. Η ανάπτυξη και η οργανωτική μορφή της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της για παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με γνώμονα τη μέγιστη απόδοση και τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Κύρια δραστηριότητα της Digimark είναι ο τομέας της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, όπου λειτουργεί ως Reseller, VAR και System Integrator, παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να απολαμβάνουν συνεχή, άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις δυναμικές συνθήκες της αγοράς.

Ολοι εμείς στη Digimark φροντίζουμε καθημερινά γι’ αυτό. Με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας, προθυμία και φιλική διάθεση, συμβάλλουμε στην απρόσκοπτη και σφαιρική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Παρέχοντας διαρκώς ποιοτικές υπηρεσίες, ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες της δουλειάς μας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας μας, η οποία οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στη δημιουργία σταθερών μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων.

Χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και την ευρύτερη έννοια Team Digimark (τον τρόπο δηλαδή της συλλογικής εργασίας και συνεργασίας με τις ομάδες των πελατών), το ανθρώπινο δυναμικό της Digimark καταφέρνει να υλοποιεί με επιτυχία όλους τους στόχους που τίθενται για τις πωλήσεις και την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.

NetWeek: Ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι της Digimark; Ποια είναι η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Ελένη Χριστοδούλου: Τα τέσσερα τετράγωνα στο σήμα της Digimark αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία μας. Αυτά συμβολίζουν τέσσερις ισοδύναμες ομάδες: των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού και των μετόχων, που καμία δεν υπερκαλύπτει την άλλη. Κανένα κομμάτι του συμβόλου δεν κυριαρχεί πάνω στα υπόλοιπα, ούτε φυσικά και στη σκέψη των ανθρώπων μας. Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας που διατηρούμε στις ανάγκες αυτών των ομάδων.

Πελάτες: Οι πελάτες μας επιθυμούν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, που τους προμηθεύουμε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, οικονομικά και με σταθερούς ρυθμούς. Παρέχοντας διαρκώς αυτές τις υπηρεσίες, ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας. Η επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας μας οφείλεται στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων.

Προσωπικό: Πιστεύουμε ότι για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας μας υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε προσδοκίες από το προσωπικό μας και ότι αυτές πρέπει να εκπληρωθούν στο έπακρο. Στόχος μας είναι πάντα να παρέχουμε όλα τα εφόδια και τις υποδομές για εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε νέες τεχνολογίες.

Προμηθευτές: Οι προμηθευτές μας προσδοκούν τις μεγαλύτερες δυνατές πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές που απευθύνονται. Εκπληρώνουμε αυτή μας την υποχρέωση, παρέχοντας υπηρεσίες πιο αποδοτικές από εκείνες που θα επιτύγχαναν οι ίδιοι.

Μέτοχοι: Σαν ευθύνη μας λογίζεται να βελτιώνουμε κάθε χρόνο τη μερισματική πολιτική, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της επένδυσής τους. Η Digimark δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1992 και βρίσκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους System Integrators της αγοράς, έχοντας υλοποιήσει έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.


NetWeek: Εχετε λοιπόν, ήδη, μια μακρόχρονη διαδρομή στην ελληνική αγορά. Ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας και ποιοι οι σημαντικότεροι σταθμοί αυτής της πορείας;

Ελένη Χριστοδούλου: Η εταιρεία Digimark ΑΕ δημιουργήθηκε το 1992. Από την έναρξη της λειτουργίας της έως και σήμερα έχει ανοδική πορεία με πάντα θετικά αποτελέσματα. Στη συνεχή κερδοφορία της εταιρείας μας σημαντικό ρόλο παίζει και η σταθερή μετοχική σύνθεση από την ίδρυση της.

Το 1995 η Digimark ξεκίνησε τη συνεργασία με την Hewlett-Packard και με την IBM, συνεργασίες που συνεχίζονται και εξελίσσονται έως και σήμερα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, η Digimark γίνεται επίσημος αντιπρόσωπος της Frontrange Solutions.

Σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία μας ήταν η επιλογή της σε παγκόσμιο επίπεδο από την Herbal Life International για την οργάνωση και υποστήριξη της μηχανογράφησης και των τηλεπικοινωνιών στο Παγκόσμιο Συνέδριο της εταιρείας το 2004 στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν 19.000 άτομα. Το 2007 η Digimark μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 650τ.μ. στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό να προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας μέσα σε ένα άνετο και μοντέρνο περιβάλλον.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της Digimark;

Ελένη Χριστοδούλου: Η Digimark τοποθετείται στους κλάδους της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία χωρίζεται σε τέσσερις μονάδες: το Hardware, το Software, τις Τηλεπικοινωνίες και τις Υπηρεσίες (Services). Η συγκεκριμένη κατάτμηση ξεκίνησε πρακτικά από το 2002, τη χρονιά που ξεκίνησε η συνεργασία μας με την Hellas Online και προστέθηκε το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών.

Ως System Integrator, η Digimark παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε Hardware, Software, Τηλεπικοινωνίες αλλά και υπηρεσίες μηχανογράφησης. Ενας System Integrator μπορεί να εξειδικεύεται σε μία κάθετη αγορά ή να παρέχει λύσεις σε μία ευρεία κλίμακα αγορών, όπως συμβαίνει με τη Digimark. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πελάτες από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως την ενέργεια, τον τύπο κ.λπ.

NetWeek: Η Digimark λειτουργεί ως VAR και Distributor καταξιωμένων εταιρειών Πληροφορικής – τόσο σε Hardware όσο και σε λύσεις Λογισμικού. Ποιοι είναι οι κύριοι κατασκευαστές με τους οποίους συνεργάζεστε;

Χρήστος Παπαντωνίου: Πράγματι, στην Digimark δίνουμε μεγάλη σημασία στις συνεργασίες, προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε πάντα τη βέλτιστη λύση σε κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Οσον αφορά το κομμάτι του Hardware, συνεργαζόμαστε με την Hewlett Packard από το 1995. Το 2007 γίναμε Gold Partners και από τον Οκτώβριο του 2009 είμαστε Service Delivery Partner στα εκτυπωτικά μηχανήματα. Αλλη μία σημαντική συνεργασία είναι αυτή με την IBM από το 1995. Είμαστε ακόμη Premium Business Partner και Warranty Service Provider. Επιπλέον, στο portfolio μας υπάρχουν εταιρείες-ηγέτες στο χώρο. Πέρα από τον τομέα του Hardware, η Digimark έχει πολύ δυνατές συνεργασίες και στο κομμάτι του Software.

Από το 1997 είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Frontrange Solutions, μέσω της οποίας διαθέτει στην ελληνική αγορά το CRM Frontrange Goldmine αλλά και συστήματα IT Service Management. Το 2003 η συνεργασία μας με τη Softone μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις ERP και CRM, βασιζόμενες πάντα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Επιπλέον, ως Microsoft Certified Partner μας δίνεται η δυνατότητα να καλύπτουμε απαιτήσεις ευρείας κλίμακας των πελατών μας (από αυτοματισμούς γραφείου έως Unified Communications). Τέλος, η συνεργασία μας με τη Frontrange, τη Symantec και την Cisco μάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε και υπηρεσίες Security, ολοκληρώνοντας έτσι τη λύση που προσφέρουμε στον πελάτη.


NetWeek: Η Digimark τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον απαιτητικό τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ποιες είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή και ποια η πρόταση της εταιρείας σας;

Χρήστος Παπαντωνίου: Η εταιρεία μας από το 2003 έχει εισέλθει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Για τον σκοπό αυτό έχουμε επενδύσει στην IP τηλεφωνία και ευρύτερα σε λύσεις Unified Communications με λύσεις που βασίζονται σε πλατφόρμες Cisco Call Manager και Asterisk.

Επιπλέον, η Digimark διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα μηχανικών που σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις IP τηλεφωνίας, υπηρεσιών και λύσεις Virtual Private Networks (VPN) και τις υλοποιεί με την Hellas Online, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση κόστους για τους πελάτες της. Η πρότασή μας συνίσταται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών λύσεων με το χαμηλότερο κόστος και με εγγυημένο αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η μελέτη μείωσης τηλεπικοινωνιακού κόστους γίνεται δωρεάν από εξειδικευμένο σύμβουλο κόστους της εταιρείας μας.

NetWeek: Τι περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών της Digimark τόσο σε επίπεδο after sales υπηρεσιών όσο και σε outsourcing;

Χρήστος Παπαντωνίου: Στην Digimark δίνουμε μεγάλη σημασία στις υπηρεσίες και φροντίζουμε οι πελάτες μας να μένουν ικανοποιημένοι και μετά την αγορά. Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικό τμήμα service, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει την επισκευή προϊόντων των μεγαλύτερων κατασκευαστριών εταιρειών Πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Digimark αποτελεί εξουσιοδοτημένο κέντρο Service της Hewlett Packard στα εκτυπωτικά μηχανήματα, της IBM και της Lenovo σε servers και work stations.

Επιπλέον, διαθέτουμε ειδικό τμήμα ανάπτυξης και παραμετροποίησης ERP και CRM, προσφέροντας καινοτομικές ολοκληρωμένες λύσεις για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων με στόχο την πολύπλευρη και αποδοτική αξιοποίηση των μηχανογραφικών τους συστημάτων στο σύγχρονο περιβάλλον μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη των πελατών.

Οι λύσεις Business Continuity και Recovery Services επιτρέπουν στους πελάτες μας να διατηρούν ενεργές τις καίριες επιχειρησιακές τους λειτουργίες σε έκτακτες καταστάσεις. Στόχος μας είναι όλα τα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα να είναι προσβάσιμα ακόμη και σε περιπτώσεις αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας τους.

Τελευταία, παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση προς τις outsourced υπηρεσίες μηχανογράφησης είτε με σκοπό τη μείωση κόστους είτε την καλύτερη διαχείριση. Πιστεύω ότι η τάση αυτή ήρθε για να μείνει, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια ακολουθείται και στο εξωτερικό κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες και σε μεγάλους οργανισμούς.

Η Digimark αναλαμβάνει outsourced υποστήριξη της μηχανογραφικής υποδομής εταιρειών τόσο ως προς τον εξοπλισμό σε Hardware (servers, blades κ.λπ.), τα εκτυπωτικά μηχανήματα εφαρμόζοντας τη νέα τάση των Managed Print Services, αλλά και την υποστήριξη των ERP και CRM προγραμμάτων.

NetWeek: Αναφερθήκατε ήδη στις λύσεις Managed Print Services. Τι περιλαμβάνει η πρόταση σας ως προς αυτόν τον τομέα; Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες που επιλέγουν τις συγκεκριμένες λύσεις;

Χρήστος Παπαντωνίου: Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (ΜPS) ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία τόσο διεθνώς, όσο και σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές κατάφεραν όχι μόνο άμεση εξοικονόμηση εκτυπωτικού κόστους αλλά και μετάβαση σε ένα πλήρως διαφανές και ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης του κόστους αυτού.

Πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται από κατασκευαστές εκτυπωτών και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των εκτυπώσεών τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες που συνδέονται με αυτές. Στην πράξη, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με τη μορφή μακροπρόθεσμων συμβολαίων (συνήθως διάρκειας 3-5 ετών) με τα οποία ο πάροχος των υπηρεσιών αναλαμβάνει να ορθολογικοποιήσει τον εκτυπωτικό στόλο του πελάτη και να παρέχει σε αυτόν μια σειρά από εργαλεία ενεργής διαχείρισης του στόλου και του κόστους λειτουργίας και συντήρησής του.

Βασικό συστατικό για την επιτυχημένη εφαρμογή των Managed Print Services είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας της επιχείρησης και η μετάβαση από ένα μη ελεγχόμενο σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο περιβάλλον, όπου οι εκτυπώσεις θα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανημάτων και λογισμικού, άκρως διαχειρίσιμο και αξιοποιήσιμο από όλες τις βαθμίδες χρηστών της επιχείρησης.

Τα οφέλη της εφαρμογής των MPS είναι πολλά και σημαντικά:
• Μείωση του κόστους εκτύπωσης έως και 50%
• Μείωση 20%-30% των περιττών εκτυπώσεων και περικοπή του κόστους αποθήκευσης
• Αύξηση της ασφάλειας με τη χρήση ειδικού λογισμικού
• Μείωση του αριθμού των εκτυπωτικών μηχανών έως και 66%
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• Μείωση της άσκοπης αγοράς και χρήσης αναλωσίμων.


NetWeek: Τι πρέπει να προσέξει μια εταιρεία κατά την επιλογή του συνεργάτη στον οποίο θα αναθέσει τις υπηρεσίες υποστήριξης της μηχανογραφικής υποδομής;

Χρήστος Παπαντωνίου: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά από τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανογραφικής υποδομής τους. Η εμπειρία σε έργα Integration είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, καθώς κάποιος που έχει εμπειρία σε μία συγκεκριμένη υποδομή είναι πιο εύκολο να λύσει προβλήματα που προκύπτουν σε παρόμοιες και να είναι πιο αποδοτικός.

Ενας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η πληρότητα προϊόντων και λύσεων, τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει ο κάθε συνεργάτης. Η Digimark διαθέτει εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, τόσο στο Hardware και στο Software όσο και σε Τηλεπικοινωνίες.

NetWeek: Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και η ακόλουθη φάση επηρέασε όλους τους κλάδους της αγοράς χωρίς εξαίρεση αυτού της Πληροφορικής. Πώς επηρεάστηκε η εταιρεία σας και πώς αντέδρασε η Digimark στην κρίση;

Ελένη Χριστοδούλου: Πράγματι, η χρηματοπιστωτική κρίση είναι εμφανής στην ελληνική αγορά και έχει επηρεάσει κάθε τμήμα της. Ολοι επηρεαζόμαστε από αυτό αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι. Το προηγούμενο οικονομικό έτος έκλεισε με αύξηση 36% και ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έχουμε αύξηση 28% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009. Απαντάμε στην οικονομική κρίση με επενδύσεις σε καινοτομικές τεχνολογίες, σωστές συνεργασίες με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας.

NetWeek: Ποια είναι τα σχέδια και πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον;

Ελένη Χριστοδούλου: Στόχος μας είναι η αύξηση των πωλήσεων κατά 30% σε σχέση με το 2009. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το 2010 και το 2011 θα είναι τα δυσκολότερα έτη που έχει βιώσει ο κλάδος της Πληροφορικής, αλλά εμείς απαντάμε με καινοτομία και προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Δίνουμε μεγάλο βάρος στις τεχνολογίες αιχμής, όπως κάνουμε και από την έναρξη της λειτουργίας μας.