Το 1ο Digital Banking & Insurance Summit @Costa Navarino αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία από την Boussias Events η οποία θα λάβει χώρα στις 23-24 Απριλίου στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του Costa Navarino.

Στο 1ο Digital Banking & Insurance Summit @Costa Navarino οι πρωτοπόροι πάροχοι ΙΤ Λύσεων & καινοτόμων υπηρεσιών και οι κορυφαίες εταιρείες συμβούλων προσκαλούνται να κεφαλαιοποιήσουν την ιδανική ευκαιρία να αναδείξουν τις προτάσεις τους συναντώντας τους διακεκριμένους Decision Makers- C-level officers @ top Executives- Τραπεζών και Ασφαλιστικών, οι οποίοι ηγούνται της Στρατηγικής για την αναβάθμιση μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των κύριων πτυχών αυτοματισμού και μοντέρνας λειτουργίας του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού κλάδου.

Αποκλειστικές Συναντήσεις- σε βάθος Ενημέρωση
Στο 1ο Digital Banking & Insurance Summit @Costa Navarino  οι Decision Makers Τραπεζών και Ασφαλιστικών θα συμμετέχουν σε αποκλειστικές one-2-0ne συναντήσεις με στόχο την ενδελεχή ενημέρωσή τους από τους ΙΤ παρόχους και τις Εταιρείες Συμβούλων οι οποίες θα αναπτύξουν τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες τους διαμορφώνοντας από κοινού την μελλοντική ατζέντα και τα απαιτούμενα έργα στην πορεία για τον συνεχή εκσυγχρονισμό στο Digital Banking & Digital Insurance.

Επιδιώξεις του Summit

  • Να προάγει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους Decision Makers και τους Solution & Services providers
  • Να αναδείξει μέσα σε 2 ημέρες τις εφαρμοσμένες καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην πορεία προς την αναβάθμιση ΙΤ  Συστημάτων και Λειτουργικών Μοντέλων των σημαντικότερων Τραπεζών και Ασφαλιστικών.
  • Να πλαισιώσει τις δραστηριότητες με keynote speakers, roundtable discussions και δυνατόητες ευρύτερης δικτύωσης σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για επικέντρωση σε παραγωγικές επαφές και δημιουργικές ανταλλαγές απόψεων, αναγκών και προκλήσεων, την σφυρηλάτηση σχέσεων, όπως και των προοπτικών διαμόρφωσης του νέου τοπίου στο Digital Banking & Digital Insurance.
  • Να εξελιχθεί το Summit σε ένα think tank που θα διαφωτίζει και θα διαμορφώνει δυναμικά τις αποφάσεις πάνω στις νέες πρωτοβουλίες Τραπεζών @ Ασφαλιστικών, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες λύσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την βιώσιμη ανάπτυξή τους παρέχοντας

α) Key industry insights

β) Benchmarking-Ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς και

γ) Σημαντικές Ευκαιρίες δικτύωσης, μέσα από στοχευμένες επαφές με Προμηθευτές ΙΤ και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ποιους θα συναντήσετε
Στο Digital Banking & Insurance Summit @Costa Navarino θα παραβρεθούν οι Decision Makers επικεφαλής σε θέματα  Digital Strategy, IT, Cutting Edge Technologies, Digital Transformation, Operations, Retail, Digital Products, CX, Digital Payments, Sustainability, Rigk Management & Compliance, Underwriting, Automated Claims και τα κορυφαία Στελέχη ΙΤ Παρόχων και Εταιρειών Συμβούλων που υλοποιούν έργα στα ως άνω πεδία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Digital Banking & Insurance Summit @ Costa Navarino (navarinobankinginsurancesummit.gr)