Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, η Επιτροπή συγκαλεί σήμερα υπουργική διάσκεψη για να προωθήσει την εφαρμογή της Πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, της συνδεδεμένης κινητικότητας και της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.

Θα συζητηθούν επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Ψηφιακή Ημέρα, που διοργανώνεται στη Ρώμη, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου η κοινωνία και η βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι υπουργοί θα υπογράψουν δηλώσεις για να θέσουν την ΕΕ στην πρωτοπορία όσον αφορά την Πληροφορική υψηλών επιδόσεων παγκοσμίως και να θεσπίσουν ένα διασυνοριακό πλαίσιο για την πραγματοποίηση δοκιμών στον τομέα της συνδεδεμένης οδήγησης.

Θα εγκαινιάσουν επίσης μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τις εθνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διαδικασία ψηφιοποίησης, αναπροσαρμογής και καινοτομίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα πιλοτικό σχέδιο για την προώθηση της πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, θα διερευνήσουν τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας στις θέσεις εργασίας και στις δεξιότητες.