Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δομικά τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες σήμερα, θέτοντας σε δοκιμασία τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, συμπαρασύροντας και τις Διευθύνσεις Πληροφορικής. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει, ήδη, το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ακολουθώντας τα μονοπάτια των Analytics & Big Data, του Internet of Things και των επιταγών του Industry 4.0.

Όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, όσο απαραίτητες και αν είναι, δεν αρκούν από μόνες τους. Χρειάζεται να γίνει πολύ δουλειά με τους εργαζόμενους, αλλά και με τις δομές διαχείρισης και οργάνωσης της εταιρείας, χρειάζεται να εμφυτευτεί το ψηφιακό DNA στην κουλτούρα της επιχείρησης, παράλληλα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μιας ολοκληρωμένης και στρατηγικής προσέγγισης με συμβουλευτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η αλλαγή που πρέπει να συντελεστεί είναι σύνθετη, πολύπλοκη και στις περισσότερες επιπτώσεις εφικτή μόνο με σημαντική εξωτερική βοήθεια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βάλουν βαθιά μέσα στο μυαλό τους όσοι CIOs αναλάβουν το δύσκολο έργο να ηγηθούν του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εταιρεία τους.