Με την ομιλία του πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, έκλεισε τις εργασίες του το digital economy forum, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) για τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του.

Όπως τόνισε ο Γ. Παπανδρέου, σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος εκεί που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον της χώρας μας.

Η κυβέρνηση θα επενδύσει στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες διότι με τη βοήθειά τους μπορούμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα που αποτελούν επί δεκαετίες ολόκληρες τροχοπέδη για την οικονομία μας.

Την εισφοροδιαφυγή, την σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό χρειάζεται το ταχύτερο δυνατόν 100% ευρυζωνική κάλυψη, και η ανάπτυξη Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας με ένα πρόγραμμα μαζικών επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών και ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη.

Έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται: η Ενιαία Αρχή Πληρωμής – δημοσίων υπαλλήλων αλλά και τελικά όλων των συναλλαγών με το δημόσιο, η Κάρτα Πολίτη για απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθειών, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Καυσίμων, η Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων Νοσοκομείων – παρακολούθηση του προϋπολογισμού του, η on – line παρακολούθηση προϋπολογισμού – του κράτους – του δημοσίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις κρίσιμες για τη χώρα και την πορεία της στο μέλλον.

Ακόμα, ο Πρωθυπουργός τόνισε στην ομιλία του πως προχωράει άμεσα η προκήρυξη διαγωνισμών οι οποίοι θα υλοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e-Auctions), ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου υλοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

Επίσης, καταρτίζεται για πρώτη φορά Κανονισμός Προμηθειών Υπηρεσιών Δημοσίου, ο οποίος θα καθορίζει το πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προχωρά άμεσα τόσο η εφαρμογή της “συμφωνίας – πλαίσιο”, όσο και στην καθιέρωση του “ανταγωνιστικού διαλόγου”, που θα επιταχύνουν κατά πολύ τις διαδικασίες επιλογής και κατακύρωσης έργων στο Δημόσιο.