Η εφαρμογή του General Data Protection Regulation (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 25η Μαΐου 2018 αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και τις υπηρεσίες marketing και την αγορά επικοινωνίας.

Τα brands παγκοσμίως καλούνται να συμμορφωθούν με τον κανονισμό, ο οποίος τους αποτρέπει από το να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα ενός καταναλωτή, εκτός αν έχουν λάβει από τον ίδιο σαφή συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη χρήση. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν επακριβώς ποια θα είναι η χρήση των δεδομένων τους και ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους ή να κάνουν νομική προσφυγή εάν χρησιμοποιούνται δίχως την σαφή συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη μορφή χρήσης τους. Όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και πχ οι αμερικανικές,  πρέπει να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις του DGPR εφόσον χρησιμοποιούν δεδομένα κατοίκων της ΕΕ..

Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να βρουν τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ρητή συγκατάθεση από τους πολίτες της ΕΕ σε περίπτωση χρήσης στοιχείων τους. Τα media πρέπει να ορίσουν ποιοι συνεργάτες τους είναι data controllers και ποιοι data processors. Δράσεις του marketing όπως programmatic, remarketing, behavioral που χρησιμοποιούν στοιχεία των καταναλωτών, αναμένεται να θιγούν περισσότερο από την εφαρμογή του κανονισμού GPRD. Σύμφωνα με μελέτη της Edelman, κάθε εταιρεία που έχει στοιχεία πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν οριστεί ομάδες σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αρμοδιότητα για άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση διαρροής των δεδομένων.

Η τοπική εκπροσώπηση είναι κρίσιμη για τη διαχείριση ζητημάτων κουλτούρας στην περίπτωση issue ή crisis. Με τον νέο κανονισμό αναμένεται μια περίοδος προσαρμογής και συμμόρφωσης η οποία ενδέχεται να περιορίσει την καινοτομία και τις εξελίξεις στη διαφήμιση. Ισχυρές ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Google, το Facebook και το Amazon, αναμένεται να θιγούν, ωστόσο λόγω μεγέθους και δύναμης έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποιες από τις απαραίτητες συγκαταθέσεις.  H Digital Effect έχει εκπονήσει γι’ αυτό το σκοπό ένα αναλυτικό σχέδιο προσαρμογής και μπορεί να το στείλει σε ενδιαφερόμενους.