Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πραγματοποιεί διαγωνισμό για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές και δίνει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών, με δυνατότητα εφαρμογής στο χώρο του αεροδρομίου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να βασιστούν σε μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (ταξιδιώτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, αεροπορικές εταιρίες, καταστήματα κλπ), ενώ οι ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού, θα υποστηριχθούν από οργανωτικής και τεχνικής πλευράς στην υλοποίηση των προτάσεών τους, στο πλαίσιο του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα, θα τους παρασχεθούν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία από εταιρείες πληροφορικής που υποστηρίζουν το πρόγραμμα (Cisco, IBM, Microsoft, SAP, SITA, Unisystems), ενώ ο ΔΑΑ θα επιλέξει ποιές από αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν σε πραγματικό περιβάλλον. Στην πρώτη φάση οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ιδέα τους μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον ΔΑΑ με την Επιστημονική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN, του ΟΠΑ.