Το επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει ραγδαία, με τις επιχειρήσεις να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το cloud computing, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιχειρείν και στην ευρύτερη τεχνολογική πρόοδο.

Τ ο ελληνικό επιχειρείν έχει πλέον καταγράψει μια θετική πορεία τα τελευταία έτη όπως αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Economist που ανακήρυξε την Ελλάδα «Χώρα της Χρονιάς» για το 2023. Η επιχείρηση αποτελεί αναπόσπαστα το παραγωγικό κύτταρο της εθνικής μας παραγωγικότητας. Η υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής λ.χ. προ δεκαετίας το υπολογιστικό νέφος και πιο πρόσφατα η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI), ως «ψηφιακές πύλες» επέτρεψαν και θα συνεχίσουν να ενισχύουν μια πρωτοφανή ανάπτυξη και καινοτομία.
Η μεταμορφωτική επίδραση που έχει η τεχνολογία σε επιχειρήσεις που δηλώνουν στο έμψυχο δυναμικό τους, τον οραματισμό, για επέκταση και εξέλιξη δραστηριοτήτων, σημάνει και μια παράλληλη άσκηση επιρροής προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών και αρχών, που στηρίζουν την μετεξέλιξη. Αυτή η μετεξέλιξη είναι συχνά μια ευμεγέθης αλλαγή που απαρτίζεται από κυματισμούς που επέφεραν αλλεπάλληλες αλλαγές, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε έναν οργανισμό.

Μια φράση που συχνά συναντάμε στον κόσμο του «Επιχειρείν» που διαθέτει τέτοιου είδους στοιχεία προόδου και αναδιάρθρωσης, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation). Μια φράση που ενδεχομένως να ευνοεί την απόδοση πολλαπλών εννοιών για το ποιος ο σκοπός, το νόημα και ο απώτερες στόχος του ταξιδιού ενός οργανισμού που επιθυμεί να υιοθετήσει χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν τον μετασχηματισμό κυρίως σε τρεις πυλώνες:
⊲ People – τα στελέχη της επιχείρησης που συμβάλλουν στη δυναμική της εταιρικής κουλτούρας
⊲ Process – τις διαδικασίες που την συνοδεύουν, καθώς και
⊲ Tools – τις τεχνολογικές προσεγγίσεις που μεταφράζονται στα «εργαλεία» που διατίθενται προς χρήση στα στελέχη και τις ομάδες τους.

Εύρυθμη καινοτομία στην Ελλάδα
Το ταξίδι της Ελλάδας προς την τεχνολογική πρόοδο έχει χαρακτηριστεί από μια σημαντική άνοδο των επιδόσεων καινοτομίας με 24,1% αύξηση του Συνοπτικού Δείκτη Καινοτομίας (EIS) από το 2015 έως το 2022 όπως αναφέρει έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου «Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022». Η Ελλάδα, κατά την περίοδο αυτή, ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιδεικνύοντας μια ισχυρή δέσμευση για την προώθηση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για τεχνολογική πρόοδο.

Μια ακόμη ετήσια έκθεση της Found.ation και EIT Digital, Digital Transformation in Greece 2023-2024 Report: Emphasis on Adaptability and Open Innovation, αναφέρει ότι η Ελλάδα προχώρησε σε επενδύσεις πολλών εκατ. ευρώ για την προώθηση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε μικρές (10 έως 49 στελέχη) και μεσαίες (50 έως 249 στελέχη) επιχειρήσεις, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο σύνολο των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γνωστές ως micro-enterprises στην ορολογία της Eurostat, το 2023, περισσότερες από 70 εταιρείες στην Ελλάδα έλαβαν χρηματοδότηση. Ωστόσο, μόνο το 20% αυτών των startups είχε γυναίκες ανάμεσα στους ιδρυτές. Παρά τις συνεχείς μειώσεις χρηματοδότησης προς startups σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το οικοσύστημα των startup στην εγχώρια ελληνική αγορά, συνεχίζει να εξελίσσεται, αντιμετωπίζοντας σθεναρά τις όποιες προκλήσεις.

Η ίδια πηγή ααναφέρει ότι το «digital intensity», δηλαδή η ταχύτητα υιοθέτησης νέων ψηφιακών προσεγγίσεων (και ανάπτυξης δεξιοτήτων) για δραστηριότητες, βάση στατιστικών του European Commission για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στο 40%. Αραγε πού μπορει να οφειλεται μια τετοια επιδοση; Στην έκθεση «Digitilisation of Europe 2023» διακρίνονται σημαντικά στοιχεία βελτιωτικων κινησεων. Μολις το 5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ εστιάζουν στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους έναντι του 16% των μεγάλων επιχειρήσεων. Συμπέρασματικά, μόνο 1 στις 5 επιχειρήσεις στην ΕΕ το πραττουν και 1 στις 9 επιχειρήσεις στην εγχώρια ελληνική αγορά.

Ο ρόλος του digital intensity
Το digital intensity είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την πραγματοποίηση βελτιώσεων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η ταχεία υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας, όπως η βελτιωμένη απόδοση, η επεκτασιμότητα και η ανταπόκριση της αγοράς.
Σε μια εποχή όπου η άνοδος των AI/machine learning/deep learning και τόσα πολλά «εργαλεία» μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών, απρόσκοπτη επεκτασιμότητα,, γρήγορη επίλυση συμβάντων και μείωση του λειτουργικού κόστους.
Φυσικά, χρειάζεται μια βαθύτερη κατανόηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων λ.χ. δημιουργικότητας, προσαρμοστικής ηγεσίας, διατομεακής επικοινωνίας κ.ο.κ.

Cloud: Ένας απέραντος ορίζοντας ευκαιριών
Ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες του cloud computing. Ενώ το συνολικό ποσοστό των ελληνικών εταιρειών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud ήταν 24% το 2023, αυτό αντανακλά μια σταθερή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σηματοδοτεί μια αυξανόμενη τάση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Το cloud προσφέρει μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική λύση για τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή πόρων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καινοτομούν και να αναπτύσσονται χωρίς τους περιορισμούς της παραδοσιακής υποδομής πληροφορικής.

Το τεχνολογικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει ραγδαία, με τις ελληνικές επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, να αγκαλιάζουν το cloud και την τεχνολογική καινοτομία ως βασικά εργαλεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud, ειδικότερα, έχει γίνει καταλύτης για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, προσφέροντας επεκτάσιμες λύσεις που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων έως προηγμένα αναλυτικά στοιχεία.
Με την υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud, αυτές οι εταιρείες όχι μόνο ενισχύουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες αλλά και θέτουν νέα πρότυπα για την εξυπηρέτηση πελατών και τις προσφορές προϊόντων. Το cloud ενισχύει την ευελιξία, και βασιζόμενοι στα δεδομένα οι οργανισμοί μπορούν να είναι πιο πελατοκεντρικοί – βασικά χαρακτηριστικά στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο.
Η υιοθέτηση του cloud στην Ελλάδα αντανακλά μια ευρύτερη τάση ψηφιακού μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο. Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξερευνούν και να ενσωματώνουν τεχνολογίες cloud, συμβάλλουν σε μια δυναμική και ανταγωνιστική αγορά που ωφελεί όχι μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά.

Η ταχύτητα υιοθέτησης του cloud είναι κρίσιμος παράγοντας για την πραγματοποίηση αυτών των βελτιώσεων. Οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν γρήγορα τις υπηρεσίες cloud στις προς-κατανάλωση υπηρεσίες πελατών μπορούν να αξιοποιήσουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν το όρια προσαρμοστικότητας στις αλλαγές της αγοράς και στις ανάγκες πελατών.
Στην Ελλάδα, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει αναγνωρίσει την αξία της υιοθέτησης cloud υπηρεσιών. Πρόσφατα στοιχεία έκθεσης της Eurostat «Cloud computing – statistics on the use by enterprises» δείχνουν ότι το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που επενδύουν σε υπηρεσίες cloud έχει αυξηθεί στο 23.6% το 2023 σε σχέση με το 20.7% το 2021, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στα μοντέλα που βασίζονται στο cloud. Φυσικά, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, εφόσον το 2021, το 41% των επιχειρήσεων στην ΕΕ που αγόρασε υπηρεσίες cloud ως επί το πλείστων αφορούσε e-mail υπηρεσίες.

Τα οφέλη της υιοθέτησης cloud για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολλαπλά. Επιτρέπει economies of scale, ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία και παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής χωρίς την ανάγκη ουσιαστικής αρχικής επένδυσης. Επιπρόσθετα, το pay-as-you-go μοντέλο του cloud προσφέρει οικονομική ευελιξία, μετατρέποντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες και ελευθερώνοντας πόρους για άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Επιπλέον, το cloud δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εισέλθουν στις παγκόσμιες αγορές με μεγαλύτερη ευκολία, καταρρίπτοντας γεωγραφικούς φραγμούς και ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία. Με τις υπηρεσίες cloud, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν εφαρμογές σε παγκόσμιο κλίμακα, προσεγγίζοντας νέους πελάτες και συμμετέχοντας στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Η δέσμευση των ελληνικών επιχειρήσεων στην τεχνολογική καινοτομία μέσω της υιοθέτησης αναδυομενων τεχνολογιών είναι ένα πολλά υποσχόμενο σημάδι για το οικονομικό μέλλον της χώρας. Επιδεικνύει μια προληπτική προσέγγιση για τη μόχλευση της τεχνολογίας για ανάπτυξη και τοποθετεί την Ελλάδα ως αναδυόμενο κόμβο καινοτομίας εντός της Ευρώπης. Άλλωστε, η έκθεση Global Innovation Index 2023 κατέταξε την Ελλάδα 42η, μεταξύ 132 χωρών, παρουσιάζοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών και με ακόμα καλύτερη απόδοση στις εκροές καινοτομίας απ’ ότι στις εισροές το 2023, καθώς κατατάσσεται 42η στις εισροές και 41η στις εκροές.

Συμπερασματικά, ο τρόπος με τον οποίο η κάθε επιχείρηση επιθυμεί να υιοθετήσει τεχνολογικές προσεγγίσεις είναι και ο τρόπος που καθορίζει την «καινοτομική πυξίδα» για το παρόν και το μέλλον. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στην αλλαγή ως στελέχη και επιχειρήσεις. Το ευ επιχειρειν, μέσα από το πρίσμα των τριών πυλώνων People-Process-Tools, συνοδευόμενο από ορθές μετρικές, μπορεί να μας διδάξει πως να οδεύσουμε προς την ταχύρρυθμη υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών.