Η Πληροφορική και οι δορυφορικές επικοινωνίες κάνουν πραγματικότητα το όραμα του «ψηφιακού πλοίου», βελτιώνοντας την επικοινωνία των ναυτιλιακών εταιρειών και συνδέοντας αδιάλειπτα το στόλο με το εταιρικό δίκτυο.

Σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη διαφορετικών παρόχων κι εναλλακτικών υπηρεσιών στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, συστήματα που βασίζονται σε περιφερειακούς γεωστατικούς δορυφόρους σε συνδυασμό με επίγεια συστήματα κινητής τηλεφωνίας μπορούν να αποτελέσουν μια λύση χαμηλού κόστους για συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων έχει οδηγήσει σε μείωση του κόστους, κάνοντας προσιτές τις σχετικές υπηρεσίες στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό, κατ΄ επέκταση τους δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια συνεχής και μόνιμη σύνδεση του πλοίου με το εταιρικό δίκτυο.

Ετσι, μπορούν να εκτελούνται εν πλώ σημαντικές επιχειρησιακές εφαρμογές, διευκολύνοντας κρίσιμες επιχειρηματικές ναυτιλιακές εργασίες και διαδικασίες, όπως είναι οι ηλεκτρονικές ναυλώσεις και προμήθειες, η συντήρηση και τεχνική παρακολούθηση του πλοίου, η διαχείριση του πληρώματος, τα ναυτιλιακά ERP και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας για τη ναυτιλία καλύπτουν, πλέον, όλο και περισσότερο τις ανάγκες των πελατών τους, ενώ είναι σε θέση να ανταποκριθούν και στις μελλοντικές τους ανάγκες. Εκτός από τις εμπορικές εφαρμογές, κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες αναπτύσσουν, ανάλογα με το μέγεθος και την τεχνογνωσία τους, δικές τους εφαρμογές, τις οποίες, κατά περίπτωση μπορεί να πουλάνε και σε άλλες εταιρείες.

Η τάση που παρατηρεί κανείς στην αγορά είναι ότι υπάρχει μια έντονη διαφοροποίηση στα προσφερόμενα προϊόντα, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές τους επιχειρούν να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας λύσεις στα μέτρα των πελατών τους και δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους.

BYOD στη θάλασσα
Ολο και περισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν τις συσκευές επικοινωνίας τους στη δουλειά τους, καθώς η επέλαση των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και το φαινόμενο του BYOD αλλάζουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Η ναυτιλία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η χρήση προσωπικών συσκευών επί του πλοίου δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους IT Managers, διαφορετικές από τις αντίστοιχες στην ξηρά.

Η «καταναλωτικοποίηση» του ΙΤ, γνωστή και ως Βring Your Own Device ή BYOD, επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που οι εταιρείες διαχειρίζονται τα συστήματα IT, φέρνοντας πρόσθετες προκλήσεις για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, το κόστος, την πρόσβαση στην υποδομή κ.λπ. Η ναυτιλία δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτή την πραγματικότητα.
Ετσι, όλο και περισσότεροι ναυτικοί – μέλη πληρώματος, καπετάνιοι και αξιωματικοί – θέλουν να έχουν πρόσβαση WiFi στη συσκευή τους επί του πλοίου, για να μιλήσουν με τους φίλους και την οικογένειά τους και να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα.

Αυτή η δίψα των ναυτικών για δεδομένα αναμένεται να αποτελέσει την ανταγωνιστική διαφοροποίηση για πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς πολλά μέλη του πληρώματος θα θέλουν να έχουν μια εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές επικοινωνίες (skype, instant messaging, λειτουργίες chatting, Facebook κ.λπ.).

Προκλήσεις 
Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τη ξηρά, είναι ότι το BYOD εν πλώ δίνει τη δυνατότητα στους ναυτικούς να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους στο εταιρικό δίκτυο για τις προσωπικές τους επικοινωνίες και όχι για να κάνουν τη δουλειά τους. Ετσι, σημαντικά πλεονεκτήματα του BYOD, όπως είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, χάνουν την ισχύ τους κατά την εφαρμογή τους στη θάλασσα. Ωστόσο, κάποια από τα προβλήματα παραμένουν, όπως η ανάγκη διασφάλισης ότι η υποδομή θα υποστηρίζει πολλαπλές συσκευές, η προστασία του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις ή απλά η διασφάλιση ότι δεν θα είναι διαθέσιμες ευαίσθητες πληροφορίες.

Παρόλο αυτά τα προβλήματα, τα πλεονεκτήματα της παροχής δωρεάν ή χαμηλού κόστους σύνδεσης στα μέλη του πληρώματος παραμένουν, με τους πλοιοκτήτες να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα ως θέλγητρο για να διατηρήσουν ή να προσλάβουν το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό. Αν και η φύση της υιοθέτησης του BYOD στην ξηρά και στη θάλασσα είναι παρόμοια, υπάρχει μια σημαντική διαφορά στον τρόπο που οι ΙΤ Managers διαχειρίζονται τα θέμα της χρήσης των καταναλωτικών συσκευών εν πλώ.

Σαφώς, όταν μιλάει κανείς για επικοινωνίες στη θάλασσα πέφτει στο τραπέζι η χρήση μιας δορυφορικής σύνδεσης και αυτό έχει ένα ουσιαστικό αντίκτυπο στο τρόπο που ένας IT Manager παρέχει πρόσβαση σε φορητές συσκευές. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό για τους IT Managers να ξεχωρίζουν τις επικοινωνίες του πληρώματος από τις επιχειρηματικές λειτουργίες, ώστε να αποφύγουν τη συμφόρηση των γραμμών και την ενδεχόμενη «διαφθορά» κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων μέσω του malware.

Κάποιοι πάροχοι δορυφορικών συνδέσεων έχουν αναπτύξει συστήματα που επιτρέπουν στους IT Managers να αφιερώσουν ένα LAN για τα μέλη του πληρώματος, προσφέροντας μια σύνδεση WiFi, μέσω της οποίας μπορούν να μπουν στο Internet από τα smartphones και tablets τους.
Το πώς συμπεριφέρονται τα μέλη του πληρώματος με τις προσωπικές τους συσκευές έχει μεγάλη σημασία, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να καταφεύγουν σε ενέργειες απαιτητικές σε bandwidth, όπως είναι το downloading και το streaming. To φλέγον ζήτημα για τους IT Managers είναι το πώς μπορούν να αποφύγουν την υπέρβαση του budget των επικοινωνιών, έχοντας κατά νου ότι το πλήρωμα μπορεί να παράγει δέκα φορές περισσότερη κίνηση από την εταιρική, αν η πρόσβαση τους στα data apps είναι απεριόριστη.

Σημαντικός παράγοντας για την ενεργοποίηση του BYOD είναι η επιλογή της δορυφορικής υπηρεσίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που επενδύουν σε λύσεις VSAT για επαγγελματική ή εταιρική χρήση μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για την επικοινωνία του συστήματος, δίνοντας προτεραιότητα στις εταιρική χρήση. Τα δορυφορικά συστήματα Ku-band είναι ιδανικά για μια τέτοια χρήση.

Σε αντίθεση με τις λύσεις VSAT, οι υπηρεσίες MSS (mobile satellite services) προσφέρουν ένα σύστημα τιμολόγησης, βασισμένο στην ποσότητα των δεδομένων που καταναλώνονται – έτσι είναι πολύ σημαντικό για τον IT Manager να θέτει όρια και alerts, τόσο για την εταιρική όσο και την προσωπική χρήση, ώστε να αποφύγει το πολύ μεγάλο κόστος. Yπάρχουν ένα σωρό λύσεις που τρέχουν πάνω στα συστήματα MSS που επιτρέπουν στον IT Manager να το κάνει αυτό.

Ενα ακόμα κύριο ζήτημα για τους IT Managers, όσον αφορά το πλήρωμα, είναι η πρόσθετη, χρονοβόρα, διαχείριση. Με βάση την αυξανόμενη χρήση των προσωπικών συσκευών στη θάλασσα, οι πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών έχουν αναπτύξει software και λύσεις που επιτρέπουν στο πλήρωμα να διαχειριστεί μόνο του τις επικοινωνίες του, απευθείας από το tablet ή το smartphone. Η πλειοψηφία των τεχνολογιών διαχείρισης επικοινωνιών που διατίθενται στη ναυτιλιακή αγορά συνεργάζεται χωρίς πρόβλημα με την πλειονότητα των λειτουργικών συστημάτων mobile, έτσι οι IT Managers δεν θα έχουν ζητήματα με την υποστήριξή τους.

Η δίψα για δεδομένα και για τα σχετικά apps και πλατφόρμες θα συνεχίσει να αυξάνεται για το προσωπικό των ναυτιλιακών εταιρειών, όπως και για τον υπόλοιπο πληθυσμό που δραστηριοποιείται στην ξηρά. Σε αυτό το σκηνικό, οι καινοτόμες ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες, ώστε να αγκαλιάσουν την επερχόμενη πλημμύρα των iThings και Androids.


Tα social media στη ναυτιλία
Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι προμηθευτές τους έχουν αντιληφθεί τη δεσπόζουσα θέση των social media στην ατζέντα του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής ανάπτυξης και θέλουν να καταλάβουν πώς και πού μπορούν να επωφεληθούν από αυτά. Σε μια εποχή όπου κάθε επιχειρηματίας και κάθε marketer βρίσκεται υπό συνεχώς αυξανόμενη πίεση για να δικαιολογήσει τα έξοδα και να επιδείξει ένα πραγματικό ROI, φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για αυτούς που ισχυρίζονται ότι τα social media είναι αποτελεσματικά.

Mια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας B2B Pitney Bowes Software, η οποία έλαβε χώρα σε Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ ανάμεσα σε marketers και καταναλωτές σχετικά με τις συμπεριφορές τους και τη στάση τους έναντι των social media, έδειξε ότι παραπάνω από το 70% των Διευθυντών Marketing εστιάζουν περισσότερο από ποτέ στα social media, με το ένα τέταρτο κατά μέσο όρο των budgets για το μάρκετινγκ να πηγαίνει σε δραστηριότητες προβολής στα νέα μέσα – στη Μ. Βρετανία το σχετικό ποσοστό είναι πιο εντυπωσιακό καθώς ανέρχονταν στο 47%.

Αλλά μόνο το ένα τρίτο όλων των ερωτηθέντων ήταν σίγουροι ότι υπάρχει σύνδεση των social media με την κερδοφορία. Αυτοί σημαίνει ότι, ακόμα, πολλοί marketers φοβούνται να ακολουθήσουν τυφλά την τάση, φοβούμενοι μήπως πέσουν θύματα μιας «φούσκας» αντίστοιχης με αυτήν των “dot.com” τη δεκαετία του ’90. Επιπλέον, μια σύσταση από τον κύκλο επαφών στα social media, όπως έδειξε η έρευνα (σε ποσοστό 68%), μπορεί να οδηγήσει σε μια αγορά ή σε μια online έρευνα για μια πιθανή αγορά. Mια άλλη έρευνα της Stark Moore Macmillan έδειξε ότι στη ναυτιλιακή βιομηχανία αυτή η τάση είναι ακόμα εντονότερη.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες εμπιστεύονται την άποψη του δικτύου τους περισσότερο από κάθε άλλο όταν πρόκειται να επιλέξουν προμηθευτές, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη φήμη της εταιρείας και των προϊόντων της. Αλλά τα social media έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στη φήμη της εταιρείας, αν τα σχετικά προγράμματα δεν ενσωματώνονται και δεν υλοποιούνται προσεχτικά. Παραδοσιακά η ναυτιλία καθυστερεί πάντα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στρατηγικών marketing και πωλήσεων.

Υπάρχουν, ακόμα, πολλές εταιρείες όπου το marketing και οι ψηφιακοί πόροι, όπως τα sites, αντιμετωπίζονται σε ένα καθαρό τακτικό επίπεδο, ενώ εποπτεύονται από ένα Διευθυντή ή Μάνατζερ, o οποίος δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και εκπαίδευση μάρκετινγκ. Σε πολύ λίγες ναυτιλιακές εταιρείες υπάρχει μια στρατηγική συμβολή του μάρκετινγκ, η οποία επηρεάζει την επιχειρηματική στρατηγική σε διοικητικό επίπεδο.

Ωστόσο, αυτό αρχίζει να αλλάζει. Καθώς η νέα γενιά πλοιοκτητών, μάνατζερ και προμηθευτών αρχίζει να καταλαμβάνει διοικητικές θέσεις, το δυναμικό και η αναγκαιότητα για ένα βελτιωμένο μάρκετινγκ έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται. Μια άλλη βασική κινητήρια δύναμη είναι η ψηφιακή επανάσταση και η σχετική μείωση του κόστους που προσφέρει. Η online αλληλεπίδραση μέσω dedicated πλατφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου για τη ναυτιλία αποτελεί μέρος μια ευρείας μετατόπισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε ένα ψηφιακό κόσμο.

Επιπλέον, τα δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας και το Internet προσδίδουν στα πλοία ένα είδος επικοινωνίας με την ξηρά, ο οποίος ήταν αδιανόητος μια δεκαετία πριν. Αυτή η ικανότητα των πλοίων και των πληρωμάτων τους να αποκτούν στη θάλασσα πρόσβαση σε απαιτητικές, όσον αφορά το bandwidth, εφαρμογές, ανοίγει νέες δυνατότητες και αγορές. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία, οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι δεκτικές και πρόθυμες να αξιολογήσουν το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να γίνουν περισσότερο κερδοφόρες.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι τα social media, ένα χαμηλού κόστους κανάλι ψηφιακού μάρκετινγκ, υπολογίζονται σοβαρά από πολλούς. Ωστόσο, είναι δύσκολο οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία να επενδύσει μέσα στο 2013 ένα αξιόλογο ποσό σε ένα αυτόνομο πρόγραμμα social media. Eκεί, όμως, που τα social media μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο είναι να ωθήσουν τη ναυτιλία ώστε να κοιτάξει με περισσότερη προσοχή τα ψηφιακά μέσα, ενθαρρύνοντάς την να αναλύσει το αναδυόμενο ψηφιακό τοπίο, προετοιμάζοντάς την ώστε να το εκμεταλλευτεί.

Ανεξάρτητα με την πολιτική και την τακτική που ακολουθεί η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, η εποχή επιτάσσει την περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ενώ θα βελτιωθεί η οργάνωση και διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών. Είναι σημαντικό, επίσης, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών και η ενοποίηση τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, να υπάρχει μια εντονότερη χρήση του Web και μια καλύτερη εκμετάλλευση των κοινωνικών δικτύων, όπως και μια βελτίωση της εκπαίδευσης των Ελλήνων ναυτικών στην Πληροφορική.


Η ναυτιλία χρειάζεται την τεχνολογία

Ο Μιχάλης Παφλιώτης, IT Manager της Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises S.A., εξηγεί γιατί ο ναυτιλιακός τομέας πρέπει να εμπιστευτεί την τεχνολογία.

Πιστεύω, ότι είναι καιρός η ναυτιλία να αρχίσει πρώτα να πιστεύει και ύστερα να επενδύσει στη μηχανογράφηση. Είναι καιρός να πιστέψει ότι μέσα από τη μηχανογράφηση θα έχει κέρδος . Πρέπει να σταματήσει να βλέπει με σκεπτικισμό κάθε τι νέο και να τολμήσει, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης σε ορισμένους τομείς.

Η ναυτιλία χρειάζεται την τεχνολογία ίσως περισσότερο από κάθε άλλο τομέα γιατί είναι ένας δυναμικός, αλλά και ιδιόμορφος χώρος. Είναι ένας τομέας, ο οποίος λειτουργεί 100% σε 24ώρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, αποτελείται από δύο τομείς που, όμω,ς βρίσκονται και λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους. Το γραφείο και τον στόλο.

Αυτοί οι δύο τομείς πρέπει να λειτουργούν ως ένας και μάλιστα σαν να είναι στον ίδιο χώρο. Ετσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία στην επικοινωνία, στη διαχείριση του στόλου, του πλοίου, των πληρωμάτων. Τα οφέλη που αποκομίζει μια ναυτιλιακή εταιρεία από την τεχνολογία είναι πολλά. Πρώτα απ’ όλα, επικοινωνία άμεση και συνεχή με το πλοίο. Με ότι αυτό σημαίνει, τόσο στη λειτουργία, αλλά και στην ασφάλεια του πλοίου.

Επικοινωνία του πληρώματος με τον κόσμο. Ενημερωμένοι χάρτες , αξιόπιστα συστήματα ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, άμεση και συνεχή ενημέρωση του γραφείου για τη λειτουργία του πλοίου με βάση τα στοιχεία που στέλνει αυτόματα το ίδιο το πλοίο, αμεσότητα, αλλά και έλεγχος στις παραγγελίες του. Σωστή διαχείριση όλου του στόλου. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η χρήση της τεχνολογίας στη νέα ναυτιλία έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και για την ασφαλή λειτουργία του στόλου.

Φανταστείτε πόσο πιο εύκολη και άμεση έχει γίνει η διάγνωση μια βλάβης στο πλοίο, όταν μπορεί ο Superintendent Engineer να δει τα logs της μηχανής, να δει ακόμη και live μέσω κάμερας το engine room και να αποφασίσει για την αντιμετώπισή της βλάβης. Πόσο χρόνο και πόσο χρήμα εξοικονομούμε. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία. Παρ’ όλα αυτά, έβλεπε την τεχνολογία ως κάτι περιττό για τη λειτουργία της. Όμως, με την είσοδο της νέας γενιάς στελεχών, αλλά και με την ανανέωση των στόλων με πλοία νέου τύπου, το σκηνικό άλλαξε.

Η λειτουργία των νέων στόλων στηρίζεται στην τεχνολογία και αυτό τα νέα στελέχη το γνωρίζουν καλά. Έτσι, λοιπόν, έχει αρχίσει και μπαίνει για τα καλά η τεχνολογία στην νέα εποχή της ναυτιλίας. Ήδη οι εταιρείες έχουν αρχίσει να πιστεύουν στις νέες μεθόδους διαχείρισης πλοίων και γραφείου και αφήνουν πίσω τους το παρελθόν. Πιστεύω ότι το ταξίδι τώρα αρχίζει.


Τεχνολογία στη ναυτιλία εδώ και τώρα

Ο Αχιλλέας Χούρσογλου, ΙΤ Manager της Olympic Shipping and Management SA, μιλά για τις τεχνολογίες λύσεις, στις οποίες μια ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να επενδύσει σήμερα.

Μία ναυτιλιακή εταιρία, την σημερινή εποχή πρέπει να επενδύσει:
(α) Στις ευρυζωνικές επικοινωνίες (για πολλά χρόνια η μοναδική δυνατότητα επικοινωνίας με τον «έξω κόσμο» ήταν το Telex και αργότερα το FAX, με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς, τις αργές ταχύτητες ,αλλά και το εξαιρετικά υψηλό κόστος).

(β) Σε λύσεις ERP, ώστε να μπορεί να ελέγχει το κόστος λειτουργίας, την κατάσταση του πλοίου από πλευράς τεχνικής κατάστασης-συντήρησης, τα αποθέματα ανταλλακτικών, εφοδίων, καυσίμων, την απόδοση και την τήρηση των στόχων σε κάθε ταξίδι, την έγκαιρη παρακολούθηση όλων των παραγόντων HR των πληρωμάτων (μισθοδοσία, εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποιητικά και δημόσια έγγραφα σε ισχύ, έλεγχος ωρών εργασίας, προγραμματισμός αντικατάστασης), τις δαπάνες και τα έσοδα, την τροφοδότηση των διεθνών οργανισμών με τα αναγκαία ερωτηματολόγια, να δίνει απαντήσεις στις απαιτήσεις των ελεγκτικών αρχών, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές κ.λπ.

(γ) Σε υποδομές βελτίωσης της ζωής των ναυτικών (crew welfare), για παράδειγμα, σε  ιδιωτικό mail, Internet access (αν και υπάρχουν πολύ σοβαροί τεχνολογικοί περιορισμοί, μέσα από τις δορυφορικές συνδέσεις), φθηνές προσωπικές τηλεφωνικές κλήσεις, βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεόραση (όπου είναι δυνατή η λήψη).

(δ) Σε διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού (ξηράς και θάλασσας), τόσο σε θέματα τεχνολογιών, όσο και ασφαλείας και

(ε) Σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών βοηθημάτων ναυσιπλοΐας (ECDIS, GPS, μετεωρολογικών προβλέψεων, ραντάρ και πολλών άλλων  λύσεων που κάνουν τα πλοία πιο ασφαλή, οι περισσότερες εκ των οποίων πάντως είναι πλέον -ή σύντομα θα γίνουν- υποχρεωτικές).

Τα οφέλη από την εκμετάλλευση της τεχνολογίας στη ναυτιλία είναι καλύτερος έλεγχος, βοήθεια προς το management για λήψη ορθών αποφάσεων, αποφυγή ατυχημάτων, ευχαριστημένοι πελάτες και πληρώματα,  βελτίωση οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων, αλλά και η βελτίωση της εταιρικής φήμης. Αν και οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες είναι πρωτοπόρες στην παγκόσμια ναυτιλία, οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες είναι πολύ πρόσφατες στην αγορά, κι έτσι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια εφαρμογής τους.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες απαιτούν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων – εκεί τα πράγματα αν και έχουν βελτιωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, απέχουν πολύ ακόμη πό τα να είναι ικανοποιητικά. Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων μέσω των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων είναι ακόμη πολύ χαμηλές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες «στεριανές», ενώ οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές. Συνεπώς, οι αναμενόμενες την επόμενη πενταετία πολύ μεγαλύτερες (και φθηνότερες) ταχύτητες  θα δώσουν νέα ώθηση στη δημιουργία νέων εφαρμογών και τεχνολογιών, με θεαματικά αποτελέσματα στη διαχείριση των πλοίων.


Ο Δημήτρης Μακρής, IT Administrator της Andriaki Shipping Co. Ltd., καταγράφει τις δυσκολίες εφαρμογής της τεχνολογίας στη ναυτιλία.

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των Διευθύνσεων Πληροφορικής της ποντοπόρου ναυτιλίας στην επόμενη πενταετία είναι η ενοποίηση της πληροφορίας και των διαδικασιών του πλοίου με το γραφείο, μέσα από ένα ελεγχόμενο, ευέλικτο και άμεσα αξιοποιήσιμο πλαίσιο. Για να γίνει, όμως, αυτό εφικτό θα πρέπει πρώτα να συντελεστεί μια εκτεταμένη εσωτερική αλλαγή στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και αυτή δεν είναι άλλη από την ευθυγράμμισή της με το επιχειρησιακό κομμάτι της εταιρείας.

Παράγοντες, όπως, η εκτίμηση πιθανών κινδύνων σε συστήματα, εφαρμογές λογισμικού και διαδικασίες, η επικράτηση της προληπτικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση προβλημάτων, η εξεύρεση κοινής στρατηγικής και τρόπου επικοινωνίας με τη διοίκηση, η κατάργηση της δυσπιστίας από και προς το επιχειρησιακό κομμάτι, σίγουρα βοηθούν σημαντικά την βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιριών.

Η προσέγγιση των Διευθύνσεων Πληροφορικής στο επιχειρησιακό κομμάτι της εταιρείας θα πρέπει να γίνεται πλέον με γνώμονα την ποιοτική και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, με εργαλείο διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, βάζοντας σε εφαρμογή βέλτιστες πρακτικές και μετρήσιμες τεκμηριωμένες διαδικασίες. Για δεκαετίες τα πληρώματα της ποντοπόρου ναυτιλίας βίωσαν σημαντικές δυσκολίες στην εταιρική, αλλά και προσωπική τους επικοινωνία. Αυτή είναι έως και σήμερα μια από τις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες της ποντοπόρου ναυτιλίας έναντι άλλων κλάδων που δραστηριοποιούνται στην τεριά.

Παράγοντες όπως η μεγάλη απόσταση, η διαφορά ώρας, η δυσκολία στην επικοινωνία και την προσβασιμότητα στην πληροφορία, καθώς επίσης και οι ακριβές υπηρεσίες των παρόχων δορυφορικού όγκου δεδομένων και χρόνου ομιλίας, δυσκόλευαν την καθημερινότητα του πληρώματος και των ναυτιλιακών εταιριών. Με σαφή πλέον αρωγό τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής των ναυτιλιακών της ποντοπόρου παρέχουν εφαρμόσιμες και βιώσιμες λύσεις. Η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας σύγχρονο σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), έχει καταφέρει να πετύχει την ενοποίηση της πληροφορίας και των διαδικασιών του πλοίου με το γραφείο.

Η παροχή σημαντικών ηλεκτρονικών εργαλείων στα πληρώματά μας, όπως οι εφαρμογές ηλεκτρονικών χαρτών και χάραξης βέλτιστων θαλάσσιων διαδρομών, οι εφαρμογές αποφυγής επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών, τα προγράμματα πρόβλεψης καιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας και καυσίμων και  τα συστήματα απομακρυσμένης αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων έχουν διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πληρωμάτων, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά τους και εξοικονομώντας σημαντικά ποσά για λογαριασμό της εταιρίας.

Η παροχή συνεχούς και ποιοτικής ναυτικής εκπαίδευσης στα πληρώματα μας, εντός και εκτός πλοίου, μέσω εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθιστά τα πληρώματα της εταιρίας μας άρτια εκπαιδευμένα και καταρτισμένα. Ευέλικτα, ταχύτερα και πιο οικονομικά προγράμματα παροχής δορυφορικού όγκου και χρόνου, έχουν διευκολύνει σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πλοίου-γραφείου, δίνοντας επίσης την δυνατότητα αμεσότερης επικοινωνίας μεταξύ των πληρωμάτων μας και των οικογενειών τους. Μελλοντικά, ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής θα βελτιώσουν σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των πληρωμάτων πάνω στο πλοίο και θα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες όταν και όποτε χρειαστεί.