Η Πληροφορική και οι δορυφορικές επικοινωνίες κάνουν πραγματικότητα το όραμα του «ψηφιακού πλοίου», βελτιώνοντας την επικοινωνία, συνδέοντας αδιάλειπτα το στόλο με το εταιρικό δίκτυο, κάνοντας αποτελεσματικότερες και ανταγωνιστικότερες τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Το IT, πλέον, μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και να εκσυγχρονίσει τις ναυτιλιακές εταιρείες, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των επικοινωνιών, αυτοματοποιώντας πολλές λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εν πλω, «απελευθερώνοντας» τους εργαζόμενους στο πλοίο, επιτρέποντας να εστιάσουν σε ζητήματα που χρειάζονται περισσότερο την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση τους. Από την άλλη η πολυπλοκότητα των πλοίων αυξάνεται. Και για να μπορέσει το πλοίο ως συνολικό σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά, χρειάζεται να υποστεί μια βελτιστοποίηση. Το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από την έλλειψη δεξιοτήτων των ναυτικών. Αυτές τις αδυναμίες μπορούν να ισοσκελίσουν τα έξυπνα συστήματα IT, το οποίο γίνονται όλο και πιο απαραίτητα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών.

Την ανάγκη για ολοένα και περισσότερες επενδύσεις των ναυτιλιακών εταιρειών στην τεχνολογία, την καταγράφει και μια πρόσφατη έρευνα της ΙΝΤΤRΑ, στην οποία συμμετείχαν φορτωτές πλοίων, ναυτιλιακοί πράκτορες και μεταφορείς από όλο τον κόσμο, διατυπώνοντας την άποψή τους σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις προτεραιότητές τους. Σχεδόν το 90% εξ αυτών πιστεύει ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια είναι είτε «πολύ επείγουσα» είτε «κατά κάποιο τρόπο επείγουσα». Σχεδόν το μισό των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει μείνει πίσω και προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά στο θέμα της εκμετάλλευσης της τεχνολογίας και σχεδόν το ένα τρίτο εκτιμά ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα ή έχει κάνει λίγα πράγματα γι’ αυτό. Μόλις το 23% πιστεύει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία καθοδηγεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Σε κάθε περίπτωση η επένδυση στις σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί, πλέον, must για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν είναι πολλά και αναμφισβήτητα. Η βελτίωση στην απόδοση του πλοίου που επιτυγχάνεται μεταφράζεται σε μικρότερη κατανάλωση καυσίμου (με οικονομικά και οικολογικά οφέλη), σε ορθότερη διαχείριση των πόρων, σε βελτίωση της ψυχικής διάθεσης των πληρωμάτων. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας το υψηλό ROI και μάλιστα σε σύντομα χρονικό διάστημα. Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε τρόπους εκμετάλλευσης των τεχνολογιών εκ των έσω, ήτοι από τους IT Managers ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίοι αναδεικνύουν τρόπους για το πώς η τεχνολογία και η Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των εταιρειών τους.


Ασφαλή ναυσιπλοΐα με «καπετάνιο» το ΙΤ

Στους ποταμούς Παρανά (ο μεγαλύτερος της Αργεντινής) και Παραγουάη της Νότιας Αμερικής παρατηρείται μια αύξηση του φορτίου και μια σταθερή αύξηση του αριθμού των φορτηγών πλοίων και των μεταφορικών εταιρειών. Ο ανταγωνισμός αναγκάζει τις εταιρείες να γίνουν περισσότερο αποδοτικές.
Του Juan Manuel Puertas, Regional IT Manager LATAM, Navios South American Logistics

Η εταιρεία Navios South American Logistics (μέλος της Ελληνικής εταιρείας Navios Holdings) αποφάσισε να επενδύσει στην απόκτηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος χαρτών (Electronic Chart System, ECS), που θα βελτιστοποιεί την πορεία των φορτηγών πλοίων στο σύστημα των ποταμών Παρανά και Παραγουάη. Το σύστημα που χρησιμοποιούμε ενσωματώνει GPS και αισθητήρες AIS (για τον εντοπισμό των θέσεων άλλων σκαφών), μαζί με ένα διάγραμμα ηλεκτρονικής πλοήγησης, επιτρέποντας μια περισσότερο ασφαλή ναυσιπλοΐα. Η υλοποίηση του έργου δεν ήταν απλή και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες. Οι καιρικές συνθήκες και το περιβάλλον στο ποτάμι ήταν εχθρικά στην τεχνολογία: οι υπολογιστές εκτίθονταν σε μεγάλη πίεση από τους κραδασμούς, τις ακραίες θερμοκρασίες, τα ηλεκτρολογικά προβλήματα και το λανθασμένο χειρισμό τους. Κάποια από τα μέλη του πληρώματος είχαν εκτενή εμπειρία στον τομέα τους, αλλά πολύ λίγη ή καθόλου εκπαίδευση στη πλοήγηση μέσω υπολογιστών. Τέλος, η εταιρεία δεν είχε καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Οι βασικοί στόχοι προς επίτευξη, που επηρέασαν την εφαρμογή των συστημάτων πλοήγησης, ήταν: * Διαθεσιμότητα των αναβαθμισμένων ENCs (Electronic Navigation Charts, Ηλεκτρονικοί Χάρτες Πλοήγησης). Οι πυθμένες στους ποταμούς Παρανά και στη Παραγουάη είναι πολύ μεταβλητοί, έτσι οι χάρτες γρήγορα απαρχαιώνονται και χάνουν την ποιότητά τους. * Η έλλειψη εκπαιδευμένων επαγγελματιών και τεχνικών. * Η ανάγκη να παρέχεται ειδικευμένη υποστήριξη κατά μήκος των περισσότερων από 3.000 χλμ. ενδοχώριων ροών των ποταμών. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. Δεν μπορούσαμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια του συστήματος, εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων. Οι χάρτες πλοήγησης δεν ενημερώνονταν στην ώρα τους και η διαδικασία εκπαίδευσης των πληρωμάτων δεν ήταν γρήγορη. Οι συνέπειες αυτών ήταν ότι πολλοί καπετάνιοι κατέληξαν να μην εμπιστεύονται το σύστημα πλοήγησης. Η αμφισβήτηση από τους τελικούς χρήστες μεταφέρθηκε στον τεχνικό τμήμα της εταιρείας, που δεν μπορούσε να εξακριβώσει αν τα συστήματα λειτουργούσαν καλά (ή όχι) και ποια ήταν τα πραγματικά προβλήματα. Έτσι, οι τεχνικοί υποστήριξης IT έπρεπε να παρακολουθούν συνέχεια την χρήση και την κατάσταση των συστημάτων πλοήγησης. Για να πετύχουμε τους επιθυμητούς σκοπούς χρειάστηκε να κάνουμε ένα άλμα στη ποιότητα.

Όταν το έργο αυτό ξεκίνησε, δεν υπήρχαν διαθέσιμοι βαθομετρικοί ENCs για τους ποταμούς του Παναμά και της Παραγουάης. Επιπλέον, δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την ανάπτυξη αυτών των χαρτών. Καθώς είναι ουσιώδες τα πληρώματα να έχουν εμπιστοσύνη στους χάρτες, η βασική προσπάθεια έγινε στη βελτίωσή τους. Μέσα από συμφωνίες με εταιρείες βυθοσκόπησης και επίσημες πηγές, καταφέραμε τις συχνές αναβαθμίσεις των χαρτών. Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής μας ανέπτυξε μια στατιστική τεχνική καθορισμού ενός ασφαλή δρόμου πλοήγησης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πλοήγησης δεκάδων πλοίων.

Βελτιωμένη υποστήριξη
Αποφασίσαμε να εισάγουμε ένα ισχυρό προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης στοχεύοντας στην αποφυγή ασυνεχειών στη λειτουργία του προγράμματος. Επιπλέον, με την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης καθόλο το μήκος των ροών των ποταμών και την τακτική και συνεχή παρακολούθηση, τα θέματα service διευθετούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Εκπαίδευση στο πλοίο
Η συνεχής παρουσία τεχνικών μέσα στα πλοία επιτρέπει στο πλήρωμα να τους συμβουλεύεται για προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, παρέχουμε μαθήματα στο πλήρωμα, θέλοντας να ομογενοποιήσουμε, τη γνώση της χρήσης του νέου εργαλείου. Υπάρχει πολύ δουλειά ακόμα μπροστά μας, αλλά βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο: τα ίδια πληρώματα που ήταν απρόθυμα να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, τώρα καλούν για άμεση υποστήριξη όταν κάτι δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Απαιτούν βελτιώσεις, συζητούν τις ελλείψεις και ζητούν επιπρόσθετη εκπαίδευση. Η βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών μέσα από το ΙΤ δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα.


Επιχειρηματική ευφυΐα (BI) και KPIs στις ναυτιλιακές εταιρείες

Οι ναυτιλιακές-πλοιοκτήτριες εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης πλοίων διαπίστωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για ένα διεθνές πρότυπο ορισμού μέτρησης και έκθεσης πληροφοριών σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας των ναυτιλιακών οργανισμών. Τα KPIs είναι οι δείκτες που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να εκτιμήσει και να εκθέσει την αποδοτικότητά του στον τομέα που δραστηριοποιείται.
Του Γεώργιου Μπονίκου, ΙΤ Manager, All Seas Marine SΑ

Τα εργαλεία της επιχειρηματικής ευφυΐας μας επιτρέπουν να αναλύουμε τα δεδομένα, να μετασχηματίσουμε τις υπάρχουσες πληροφορίες από υποσυστήματα και να αξιολογήσουμε μετρήσιμα στοιχεία, όπως είναι οι δείκτες απόδοσης. Πριν την εγκατάσταση εργαλείων BI και την ανάλυση της μεθοδολογίας θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Είναι η εταιρεία ανοιχτή σε καινούργιες ιδέες, οι οποίες ίσως να αμφισβητήσουν τις μέχρι τώρα διαδικασίες;
 • Η εταιρεία θεωρεί ως σημαντικό κεφάλαιο τα δεδομένα της;
 • Η διοίκηση θεωρεί αναγκαίο να είναι οι εταιρείες data driven;
 • Η εταιρεία κατανοεί ότι η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει και θα βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και, αν ναι, είναι διατεθειμένη μέσω των αποτελεσμάτων της ανάλυσης να αλλάξει τον τρόπο που παραδοσιακά λειτουργεί;
 • Είναι διατεθειμένη η εταιρεία να επενδύσει σε ΒΙ συστήματα; Ας προχωρήσουμε στην ανάλυση και την κατανόηση ενός εφαρμοζόμενου παραδείγματος, χρησιμοποιώντας ΒΙ εργαλεία και συστήματα για την εξαγωγή των δεικτών απόδοσης

Η δομή

 • Performance Indicators (PIs): Είναι οι άμεσα μετρήσιμοι δείκτες που συνιστούν την βάση για τον υπολογισμό των KPIs.
 • Key Performance Indicators (KPIs): Πρόκειται για δείκτες- κλειδιά που αντικατοπτρίζουν την επίδοση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία και βασίζονται στα PIs. Πχ. Budget Performance, Crew Disciplinary Frequency κ.λπ.Τα KPIs εκφράζονται με:
  • Είτε με μια τιμή (KPI Values) που προκύπτει από τον υπολογισμό μέσω των PIs
  • Είτε με ποσοστό (KPI Ratings) που επιτρέπει την άμεση σύγκριση μεταξύ τους.
  • Shipping Performance Indexes (SPIs): Είναι οι δείκτες που συγκεντρώνουν τα KPIs ανά τομέα. Ορίζονται ως οι μέσοι όροι των αντίστοιχων KPI Ratings.

Μεθοδολογία
Από τα παραπάνω απορρέει ότι η βάση για τον καταρτισμό των KPIs είναι τα επιμέρους Performance Indicators (PIs). Πριν προχωρήσουμε στον υπολογισμό του PI, θα πρέπει να γίνει σαφές το αντικείμενό του και σε τι ακριβώς αντιστοιχεί. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου έννοιες που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό μετρήσιμων δεικτών έχουν διαφορετική σημασία από τμήμα σε τμήμα. Αφού οριστικοποιηθεί η έννοια και το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το PI, εξετάζεται ο τύπος υπολογισμού του. Γίνεται αναζήτηση, των τιμών που θα οδηγήσουν στον υπολογισμό του PI και συμφωνείται με το αντίστοιχο τμήμα ότι το PI θα υπολογιστεί με αυτές τις τιμές.

Αφού ολοκληρωθεί η φάση ανάλυσης, προχωράμε στην υλοποίηση. Το πρώτο βήμα αφορά στον σχεδιασμό και στην δημιουργία της ενδιάμεσης βάσης (DataMart). Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που θα χρησιμεύσει στην ομογενοποίηση και στην αποθήκευση των δεδομένων εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των PIs. Ακολούθως υλοποιούνται η εξαγωγή/άντληση των δεδομένων από τα front-end συστήματα (ERP, CMS, CRM, etc.) με ταυτόχρονη τροφοδότηση των πινάκων του DataMart. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως με κάποιο εργαλείο ETL (Extraction-Transformation- Loading), το οποίο αναλαμβάνει την συγκεκριμένη διαδικασία με βάση την επιθυμητή παραμετροποίηση. Τέτοιο εργαλείο είναι το SQL Server Integration Services, αλλά και το Informatica OLAP Cube.

Με τα δεδομένα μας διαθέσιμα στο DataMart, δημιουργούμε την πολυδιάστατη δομή που ονομάζουμε συνήθως «κύβο» (OLAP Cube). Οι τελικοί χρήστες είναι τελικά εκείνοι που θα χρειαστεί να θέσουν τα ερωτήματα και να πληροφορηθούν τις τιμές των KPIs που τους ενδιαφέρουν. Για να το κάνουν αυτό, χρειάζονται ένα εργαλείο, εργονομικό και εύχρηστο. Με βάση τα KPIs, οι υπεύθυνοι των τμημάτων έχουν στη διάθεσή τους δείκτες που τους υποδεικνύουν τα σημεία στα που υστερούν, και μπορούν έτσι να προβούν άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις. Λόγω των εξελίξεων στην πληροφορική το ΒΙ έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί και οι ναυτιλιακές εταιρείες. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από τις αναλύσεις βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και αποτυπώνουν μετρήσιμα αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.


ΙΤ, ο πολλαπλασιαστής της επιχειρηματικής αξίας στη ναυτιλία

Το IT παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό της ναυτιλιακής επιχειρηματικής αξίας και την επίτευξη του πολυπόθητου διαρκούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Του Αλέξανδρου Σάντου, ITC Manager, Fairdeal

Η ναυτιλία ασχολείται με τη μεταφορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, λειτουργώντας σε ένα συντεταγμένο σύστημα προσφοράς (ναυτιλιακές) και ζήτησης (ναυλωτές). Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, ένα περιβάλλον που αλλάζει πολύ γρήγορα στις μέρες μας εξαιτίας ραγδαίων τεχνολογικών, οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που φέρνουν αντιμέτωπες τις εταιρείες με την πρόκληση ανάπτυξης νέων στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις υπηρεσίες που προσφέρουν και η προσπάθεια που καταβάλλεται συνίσταται κυρίως στη διατήρηση αυτού, ώστε να καταστεί διαρκές.

Το IT παίζει κομβικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών εταιρειών για δύο κυρίως λόγους: 1. Εμπλέκεται με όλα τα εταιρικά τμήματα αυξάνοντας την απόδοσή τους, παρέχοντας τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα (εργαλεία) και προβάλλει τα αποτελέσματά τους σε όλο τον επιχειρηματικό οργανισμό μέσω της κεντρικής διαχείρισης των πληροφοριών. 2. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό και οικονομικό σύστημα επικοινωνίας των πλοίων με την ξηρά, ικανοποιώντας την ανάγκη των ναυτιλιακών εταιρειών για παγκόσμια επιχειρηματικότητα καλύπτοντας, παράλληλα, εξαιρετικά ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου – δεδομένου ότι τα πλοία «ως απομακρυσμένα γραφεία» δεν έχουν τίποτα κοινό με τα ανάλογα των πολυεθνικών εταιρειών, αφού κινούνται συνεχώς. Αυτό απαιτεί την υπέρβαση των γεωγραφικών και χρονικών φραγμών με τη χρήση της τεχνολογίας.

Τα πληρώματα ζητούν όλο και περισσότερες υπηρεσίες data και voice, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο πέρα των επιχειρησιακών και τις προσωπικές τους ανάγκες, δημιουργώντας ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το IΤ (αφού η ικανοποίηση των πληρωμάτων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες απόδοσης & εύρυθμης λειτουργίας του πλοίου). Η διαρκής αναζήτηση πληροφοριών από τα εταιρικά τμήματα, πολλές φορές σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να σχεδιάσουν πιο αποδοτικά την εργασία τους και να ελέγξουν καλύτερα & έγκαιρα τα αποτελέσματά τους αποτελεί γεγονός. Σημαντικότατοι τομείς σχετικοί με τη αφάλεια, την απόδοση και τα κέντρα κόστους των πλοίων βασίζονται, πλέον, σε πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν στο προσωπικό του γραφείου να παρακολουθεί, να σχεδιάζει και να προλαμβάνει.

Όπως είναι τα συστήματα πρόβλεψης καιρού, μηχανής και περιφερειακών ζωτικών συστημάτων, παρακολούθησης της κατάστασης του σκάφου, υπολογισμού & παρακολούθηση βέλτιστης πορείας ταξιδιού τα Voyage Data Recorders, τα Fuel & Lubricants Efficiency & Monitoring systems, τα Performance Management systems και τα Onboard ERP modules. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν καταδεικνύουν τον κομβικό ρόλο του IT στη σύγχρονη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, όχι μόνο λόγω εξοικονόμησης πόρων και μείωσης του κόστους, αλλά και ένεκα του γεγονότος ότι τα πληροφοριακά συστήματα είναι το εταιρικό «νευρικό σύστημα» που με τους «νευρώνες» του επιτρέπει τη μετάδοση των πληροφοριών και των ερεθισμάτων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ενεργειών. Είναι ανεκτίμητη η δυνατότητα που προσφέρεται, πλέον, στις ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν στα γραφεία τους εξειδικευμένα, υψηλής κατάρτισης στελέχη που μπορούν όχι απλά να μεταφέρουν στα πλοία την εμπειρία και τις γνώσεις τους, αλλά να έχουν άμεση συμμετοχή στη λειτουργία του πλοίου και να προλαμβάνουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σίγουρα κάθε εταιρεία είναι διαφορετική και αυτή η ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει, μιας στρατηγικής που πολύ συχνά ανανεώνεται λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών.

Ανέκαθεν, όμως, το ζητούμενο είναι η Επιχειρησιακή Αριστεία και η παροχή ενός συνεχώς εξελισσόμενου και βελτιούμενου συστήματος που θα επιτρέπει στην εταιρική διοίκηση να παίρνει αποφάσεις στηριζόμενη σε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο εταιρικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και νομοθεσίες που αλλάζουν συνεχώς, καθολικούς και περιφερειακούς «παίκτες», εθνικές ιδιαιτερότητες, περιφερειακές συγκρούσεις και οικονομική ρευστότητα, η ταχύτητα αλλαγής είναι πολλές φορές όχι απλός παράγοντας διαφοροποίησης αλλά ζωτικός για την ύπαρξη της επιχείρησης. Το IT είναι ο φυσικός φορέας αυτών των εταιρικών αλλαγών.


No Internet on board? Sorry, i’ll have to pass!

Σε πρόσφατη έρευνα με θέμα τις τηλεπικοινωνίες για τα πληρώματα, που πραγματοποιήθηκε από την Futurenautics Research, σε συνεργασία με τις InterManager, ISWAN, PTC, BIMCO και CrewToo, διαπιστώθηκε πως το 50% περίπου των ναυτικών δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην επικοινωνία με τους δικούς τους.
Tης Κατερίνας Ραπτάκη, IT Manager, Navios Shipmanagement

Στην έρευνα της Futurenautics Research, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 3.000 ναυτικοί, διαπιστώθηκε ότι παρ’ όλο που η πρόσβαση στις επικοινωνίες έχει βελτιωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, περίπου ένα 30% των πληρωμάτων δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο τηλέφωνο! Το 56%, όμως, των ναυτικών έχουν καθημερινή πρόσβαση. Να πούμε ότι, σύμφωνα με την σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 (Maritime Labour Convention 2006), η οποία έχει επικυρωθεί από 61 χώρες, όλοι οι ναυτικοί θα πρέπει να έχουν «λογική» πρόσβαση στην επικοινωνία σε «λογική» τιμή. Τί σημαίνει όμως λογική τιμή; Σήμερα, ο μέσος ναυτικός δαπανά 134 δολάρια το μήνα για τις επικοινωνίες του!

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι, ακόμα και σήμερα, έννοιες όπως Internet, «κατεβάζω», «ποστάρω» «γκουγκλάρω» κ.λπ. πάνω στο πλοίο είναι ακόμα άγνωστες ή έστω δυσεύρετες. Οι περισσότερες, βέβαια, εταιρείες χρησιμοποιούν δορυφορικά τερματικά που δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης του πλοίου με το Internet, που όμως διατίθεται κυρίως για τις ανάγκες επικοινωνίας με το γραφείο και όχι για τις ιδιωτικές επικοινωνίες των ναυτικών.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, όπως αποδεικνύει και η έρευνα, οι ναυτικοί μπορούν να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους, με σχετικά προσιτό κόστος. Το Internet, όμως, παραμένει ακόμα άπιαστο όνειρο: Λίγες είναι οι εταιρείες που το διαθέτουν, έστω και επί πληρωμή, στο πλήρωμα, και ακόμα λιγότερες όσες το διαθέτουν δωρεάν! Φανταστείτε, λοιπόν, ένα νέο άνθρωπο, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην εποχή της τεχνολογίας και καλείται να περάσει 9 τουλάχιστον μήνες στη θάλασσα, μακριά από on-line παιχνίδια, τα κοινωνικά δίκτυα, το Youtube και το Skype, ακόμα και ταινίες on-line! Πόσο ανταγωνιστική μπορεί να είναι μια εταιρεία που δεν διαθέτει αυτές τις – αυτονόητες πια – παροχές στους ναυτικούς της;

Και όμως, η «βιομηχανία» των τηλεπικοινωνιών για τα πληρώματα είναι μια μεγάλη αγορά, που προσεγγίζει το 1,4 δισ. δολάρια! Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αγοράς είναι τα επιβατηγά πλοία (κρουαζιερόπλοια και πλοία γραμμής) και τα tankers. Γίνεται πολλή συζήτηση για το κατά πόσον η διάθεση τηλεπικοινωνιακών λύσεων στα πλοία επηρεάζει τη ζωή, την ασφάλεια και την εργασία των ναυτικών: Με βάση την παραπάνω έρευνα, προκύπτει πως το 46% των ναυτικών πιστεύουν πως η κοινωνική τους συναναστροφή με τους υπόλοιπους ναυτικούς του πλοίου δεν μειώνεται αισθητά με τη χρήση του Internet. Επίσης, 22% των ναυτικών θεωρούν ότι η παρουσία του Internet δεν επηρέασε αρνητικά την ασφάλεια του πλοίου, αντίθετα μάλιστα, οι μισοί από τους παραπάνω θεωρούν ότι την επηρέασε θετικά.

Αναφέρθηκαν, μάλιστα, παραδείγματα που η παρουσία του Internet διευκόλυνε την πρόσβαση σε πληροφορίες, ειδήσεις, ακόμα και ιατρικές συμβουλές που στάθηκαν χρήσιμες σε συγκεκριμένα κρίσιμα περιστατικά στο πλοίο. Επιπλέον, η παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τις οικογένειές τους, διευκόλυνε τους ναυτικούς να συγκεντρώνονται περισσότερο στις εργασίες και τις διαδικασίες κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου, σε αντίθεση με το αίσθημα ανυπομονησίας που τους διακατέχει προκειμένου να τελειώσουν τις εργασίες τους και να βγουν στη στεριά για να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους! Φυσικά, υπάρχουν και τα μειονεκτήματα της κόπωσης από την υπερβολική χρήση του Internet κατά τις ώρες ανάπαυσης, η μειωμένη προσοχή και επαγρύπνηση ακόμα και κατά τις ώρες εργασίας, η έκθεση της ναυτιλιακής εταιρείας σε κίνδυνο από την επίσκεψη παράνομων ή επικίνδυνων ιστοσελίδων και, τέλος, η επιμόλυνση των υπολογιστών του πλοίου με ιούς, λόγω αλόγιστης και ελεύθερης πρόσβασης σε μολυσμένες ιστοσελίδες. Τί γίνεται όμως με τα κόστη; Σήμερα, η μέση τιμή για κλήσεις φωνής είναι 1,42 δολ./λεπτό, για email 0,27 δολ./λεπτό και για Internet browsing 0,42 δολ./ΜΒ.

Σε αυτές τις τιμές, οι επικοινωνίες είναι ακόμα για τους λίγους και, κυρίως, για τις ανώτερες ειδικότητες ναυτικών (αξιωματικούς). Το πιο ενδιαφέρον, όμως, συμπέρασμα που θα έπρεπε να λάβουν υπ’ όψιν τους τόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες, όσο και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών λύσεων, είναι πως για το 69% των ναυτικών, η πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές λύσεις για το πλήρωμα στο πλοίο αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα επιλογής συγκεκριμένης εταιρείας!


AMMITEC
Promoting Seaworthy ICT

Καθώς συσσωρεύονται όλο και περισσότερο οι παγκόσμιες προκλήσεις που η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει, πληθαίνουν οι φωνές που τείνουν να συμφωνήσουν ότι οι παραδοσιακές τεχνολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικές όσο ήταν στο παρελθόν.
Του Δημήτρη Μακρή, IT Manager, Andriaki Shipping Co. Ltd, πρόεδρος της AMMITEC

Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των ναυτικών, όπως και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη τήρησης διεθνών κανονιστικών πλαισίων, απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Ταυτόχρονα, η μείωση και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους έχει γίνει αναγκαιότητα μέσα σε ένα προκλητικό οικονομικά περιβάλλον, χωρίς να διαταράσσεται δυσμενώς η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εμπλεκόμενη σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δρώντας συχνά ως το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε διαφορετικά επιχειρηματικών τμήματα μέσα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, οι IT Managers συστήνουν και ενσωματώνουν με επιτυχία καινοτομικές και αειφόρες τεχνολογικές λύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πληροφοριακή επανάσταση αλλάζει τον τρόπο που η ναυτιλιακή βιομηχανία πρόκειται να λειτουργήσει στα χρόνια που έρχονται και μέσω της βαθιάς τους γνώσης για το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, οι IT Managers ασπάζονται την καινοτομία και υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Οι IT Managers μπορούν επομένως να υιοθετήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να μετασχηματίσουν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης τεχνολογίας σε προηγμένη επιχειρηματικότητα δημιουργώντας, έτσι, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή τους.

AMMITEC
Εδώ και 12 χρόνια, το ΙΤ της ναυτιλιακής βιομηχανίας διαθέτει το δικό του οργανισμό, την AMMITEC. Η AMMITEC (Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό οργανισμό που ενώνει υπό τη σκεπή της τους ICT Managers των διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και οποιοδήποτε άλλο εμπλέκεται στον τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη ναυτιλία. Στόχος της είναι να προωθήσει την περισσότερο αποτελεσματική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές στο διεθνή ναυτιλιακό τομέα και να ενδυναμώσει τις σχέσεις ανάμεσα στους επαγγελματίες του ICT.

Tα μέλη της AMMITEC προσπαθούν να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσω της περαιτέρω ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και των καινοτομιών στο IT και στις επικοινωνίες. Απώτερος στόχος τους είναι η προστασία των συμφερόντων των πλοιοκτητών και των διαχειριστών πλοίων, καθώς το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η καλύτερη εξοικονόμηση κόστους και η βελτίωση της πληροφορίας που διοχετεύεται στα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Και πώς το επιτυγχάνουν αυτό;

 • Διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε συνεργασία με διάφορους προμηθευτές/ παρόχους, στην προσπάθειά περαιτέρω εξοικείωσης τους με τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες.
 • Προγραμματίζοντας συναντήσεις με τα μέλη της AMMITEC και τους συναδέλφους τους από άλλες ναυτιλιακές εταιρείας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα τεχνικά ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά τους.
 • Δημιουργώντας εκπαιδευτικές συνεδρίες/σεμινάρια για τα μέλη τους πάνω σε τεχνικά ή ακόμα και επιχειρηματικά θέματα, ώστε να εκμεταλλευτούν τις καλύτερες τιμές που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από ένα μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.
 • Επικοινωνώντας με τους συναδέλφους τους μέσω από το site του forum, το οποίο είναι κλειστό μόνο για τα μέλη του συλλόγου κι έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανταλλαγή απόψεων ή ακόμα και την τοποθέτηση ερωτήσεων/ αποριών σε συγκεκριμένα προβλήματα / θέματα.
 • Οργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις εστιάζοντας στο networking, εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν εκατοντάδες συμμετέχοντες κάθε χρόνο από τη ναυτιλιακή αγορά ή συχνές ανεπίσημες συναθροίσεις για να χαλαρώσει κανείς μετά τη δουλειά του και να συναντηθεί με καλούς φίλους.

Το αφιέρωμα που διαβάσατε έγινε υπό την αιγίδα της AMMITEC (Association of Maritime Managers of Information Technology and Communications), το Σύλλογο Στελεχών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ναυτιλιακών Εταιριών.