Η DSMS υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Everest AE για την υλοποίηση digital signage out-of-home advertising network μέσα στο δίκτυο των ομόνυμων καταστημάτων γρήγορης εστίασης.

Στο Everest Coolsign digital signage network θα προβάλλονται προωθητικές ενέργειες των Everest, διαφημίσεις τρίτων εταιρειών καθώς και infotainment περιεχόμενο. Ήδη, έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου και μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα έχουν ενταχθεί 20 καταστήματα. Η κανονική λειτουργία του δικτύου θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου όπου θα βρίσκονται displays σε πλήρη λειτουργία σε 50 καταστήματα Everest.