Η υλοποίηση ενός project digital signage αποτελεί μια σύνθετη υπόθεση, που όσο πιο καλά προετοιμασμένη και «διαβασμένη» είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο πολύ αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Πριν προχωρήσει μια εταιρεία στην επιλογή και στην υλοποίηση μιας λύσης digital signage, θα πρέπει να κατανοήσει και να λάβει υπόψη της μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες. Χωρίς μια επαρκή έρευνα αγοράς και ένα σωστό σχεδιασμό, πιθανότατα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το σύστημα digital signage που πραγματικά χρειάζεται.

Δομικά στοιχεία
Μια λύση digital signage αποτελείται από επιμέρους δομικά στοιχεία, τα οποία όλα μαζί τη συνθέτουν. Η έλλειψη σαφούς κατανόησης του ρόλου που παίζει το καθένα από αυτά μπορεί να επηρεάσει την άρτια υλοποίηση της λύσης. Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι τα εξής:

Hardware: Περιλαμβάνει όλους τους player, όπου και αν βρίσκονται, αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας με αυτούς, όπως, επίσης, τις οθόνες, τα συστήματα στήριξης και τοποθέτησης, αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη μεταφορά του AV σήματος στους players και στις οθόνες.

Λογισμικό: Αυτό μπορεί να υλοποιείται στη μορφή μιας υπηρεσίας SaaS (Software as a Service) ή μιας απλής εμπορικής εφαρμογής, που θα ενσωματώνεται στη συσκευή ή στον player.

Συνδεσιμότητα: Η υποδομή της καλωδίωσης για τη σύνδεση του συστήματος digital signage είναι θεμελιώδης για την απόδοσή του. Σε μερικές περιπτώσεις η ασύρματη σύνδεση ίσως είναι η καλύτερη λύση.

Περιεχόμενο: Αυτό είναι ένα από τα συστατικά που, ενδεχόμενα, παραβλέπονται κατά την υλοποίηση μιας λύσης digital signage. Για τη δημιουργία περιεχομένου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: σύνθεση περιεχομένου εσωτερικά, δημιουργία περιεχομένου εξωτερικά (από μια διαφημιστική εταιρεία, για παράδειγμα) ή συνδυασμός και των δύο. Θα πρέπει μια εταιρεία να λάβει υπόψη έναν αριθμό από παραμέτρους για να καθορίσει τη βέλτιστη προσέγγιση για τις ανάγκες, τους στόχους και το budget του.

Λειτουργίες: Oτιδήποτε απαιτείται, όχι μόνο για να ξεκινήσει η λειτουργία ενός συστήματος digital signage, αλλά επίσης για να είναι αυτό σε ένα βέλτιστο επίπεδο, ώστε να παράγει αξία από την επένδυση που έχει γίνει σε αυτό.

Σχεδιασμός: Αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ενός συστήματος digital signage. Καθορίζει, δε, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ενώ προβλέπει και τις μελλοντικές επεκτάσεις του.

Βusiness: Ενας ακόμα σημαντικός παράγοντας καθώς καθορίζει, μεταξύ άλλων, το ROI (Return Of Investment). Σε αυτό αναλύεται πώς θα εξοικονομείται χρόνος κατά τη διανομή και διόρθωση της πληροφορίας, πώς θα γίνουν οι εσωτερικές λειτουργίες περισσότερο αποτελεσματικές, πώς θα αυξηθούν οι πωλήσεις και πώς θα μειωθούν τα έξοδα.

Ξεκάθαροι στόχοι
Είναι σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για το σύστημα digital signage πριν αυτό αναπτυχθεί. Πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι, αλλά και το πώς θα αξιολογείται η επίτευξή και μέτρησή τους. Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να σταματά το project για να ενσωματωθούν κάποιες αλλαγές, οι οποίες δεν είχαν εκτιμηθεί από πριν.

Δεν υπάρχουν λύσεις digital signage που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει κανείς πριν προχωρήσει στην υλοποίηση ενός έργου digital signage, τι θέλει να κάνει και τον τύπο του μηνύματος που θέλει να περάσει. Μερικές φορές, η ανάγκη επιλογής με βάση το κόστος και μόνο μπερδεύει περισσότερο την κατάσταση, καθώς μπορεί να επιλεγεί μια λύση, η οποία δεν θα λειτουργεί σωστά και δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Γι΄αυτό κι είναι σημαντικό να γίνεται μια διεξοδική ανάλυση των αναγκών. Για παράδειγμα, να καθοριστεί τι είδος περιεχομένου θα απεικονίζεται (στατικές εικόνες, βίντεο, live TV κ.λπ.), σε πόσες τοποθεσίες και με πόσες οθόνες θα παίζεται το περιεχόμενο, αν το περιεχόμενο «σπάει» σε περισσότερες από μία οθόνες κ.λπ.. Είναι σημαντικό, επίσης, να ξέρει κανείς από την αρχή αν το σύστημα χρειάζεται να είναι interactive. Τέλος, χρειάζεται να καθοριστεί με τι περιεχόμενο θα γίνει η επικοινωνία και για ποιο λόγο. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο στόχος; H αύξηση των πωλήσεων μέσω ψηφιακών μηνυμάτων, η βελτίωση του brand name της εταιρείας, η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε πελάτες που περιμένουν σε ουρές, η αποστολή μηνυμάτων δημόσια, η διαφήμιση τρίτων εταιρειών;

Στρατηγική και σχεδιασμός
Η μεγαλύτερη πρόκληση για οποιοδήποτε σύστημα digital signage είναι το περιεχόμενο, η δημιουργία και η διαχείρισή του. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολλές: μπορεί να απεικονίζεται το ίδιο περιεχόμενο σε πολλαπλές οθόνες ή σε κάθε μία να παίζεται διαφορετικό. Μπορεί ακόμα να υπάρχει ένας χρονοπρογραμματισμός, μέσω του οποίου θα αλλάζει το περιεχόμενο σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή βάσει προγράμματος, ανάλογα με τα μηνύματα που θέλει να περάσει κανείς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ομως, ποιο είναι εκείνο το μείγμα περιεχομένου που θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη προσοχή του κοινού; Για να είναι αποτελεσματικό το μήνυμα χρειάζεται αρκετές φορές να συνδυάζεται περιεχόμενο μάρκετινγκ με πληροφορίες. Μπορεί επίσης να υπάρχει μια ανάμειξη πολλαπλών μηνυμάτων στην ίδια οθόνη. Για παράδειγμα, κάποιες περιοχές της οθόνης μπορεί να είναι σταθερές, ενώ κάποιες άλλες να αλλάζουν. Σε μια περιοχή μπορεί, επίσης, να απεικονίζεται βίντεο ή πληροφορίες για τον καιρό. Ολα εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που θέτει ο καθένας. Ενα σύστημα digital signage μπορεί να είναι εξαιρετικά απλό, αντίστοιχο μιας παρουσίασης στο PowerPoint ή αρκετά σύνθετο, με πολλαπλές ζώνες απεικόνισης, live feeds, real time messaging και δυναμικό περιεχόμενο.

Μια στρατηγική περιεχόμενου δεν απαιτεί μόνο τον καθορισμό των στόχων, αλλά και το πώς πρέπει να δημιουργηθεί περιεχόμενο για την υποστήριξη αυτών των στόχων. Ετσι, θα πρέπει να απαντηθούν, για παράδειγμα, ερωτήματα του τύπου: Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το γενικό “look and feel” του περιεχομένου; Και ποιος θα είναι ο «ιδιοκτήτης» της πληροφορίας; Θα είναι το HR, το εταιρικό μάρκετινγκ, μια σχεδιαστική ομάδα του Web ή κάποιο άλλο τμήμα;

Το περιεχόμενο θα δημιουργείται από σχεδιαστές της εταιρείας ή από εξωτερικούς σχεδιαστές; Θα πρέπει να γίνει reformat στο περιεχόμενο για να παιχθεί; Θα πρέπει να υποστηρίζεται η εκτέλεση περιεχομένου HTML και XML, όπως και RSS feeds; Χρειάζεται η εκτέλεση audio ή, μήπως, η απεικόνιση τηλεοπτικού σήματος; Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτού του τύπου θα βοηθήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και στη χάραξη μιας βέλτιστης στρατηγικής για το digital signage.


Στελέχωση
Ενα από τα λάθη που γίνονται κατά την υλοποίηση και εφαρμογή μιας λύσης digital signage είναι ότι παραβλέπεται συχνά η σημασία του προσωπικού. Εκτός από το τμήμα μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να συμμετέχουν και άλλα στρατηγικά στελέχη από το τμήμα του HR, από τις πωλήσεις, όπως φυσικά και από το ΙΤ. Θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων ποιος θα είναι υπεύθυνος για την τροφοδότηση του περιεχομένου και την ανανέωσή του.

Η συνεισφορά της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι σημαντική, ενώ θα μπορέσει να προβλέψει και να αποφύγει μελλοντικά προβλήματα, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου: Χρειάζεται να ενσωματωθεί το digital signage στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας ή των υποκαταστημάτων της; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο δίκτυο; Ποιοι servers θα υποστηρίξουν το έργο digital signage, θα είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί;

Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να εξεταστούν; Υπάρχει αρκετό storage για την αποθήκευση και το back-up των αρχείων multimedia; Μπορεί να γίνει διαχείριση των αδειών πρόσβασης από μια κεντρική κονσόλα; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα συστήματα digital signage; Πρέπει, ακόμα, να καθοριστεί ποιος θα εγκαταστήσει και θα υποστηρίξει τις οθόνες (ίσως χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτές εξ αποστάσεως).

Το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και οι διαχειριστές του δικτύου θα πρέπει να εμπλακούν για να πουν την άποψή τους, αν χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανά ζητήματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τις οθόνες (αν, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κλείσει ή να αλλάξει τα κανάλια), με τις καταπονήσεις που μπορεί να δέχονται και την προστασία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (σκόνη, ζέστη, υγρασία κ.λπ.), με την ενεργειακή τους κατανάλωση, με τη λειτουργία τους γενικότερα μέσα σε ένα δημόσιο χώρο.

Πρόβλεψη για το μέλλον
Πριν την προμήθεια και υλοποίηση ενός συστήματος digital signage είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο αυτό είναι επεκτάσιμο, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες. Αν χρειάζεται η προσθήκη έξτρα hardware, software και αδειών χρήσης, αν υλοποιηθεί μια λύση, η οποία μετά από μερικά χρόνια θεωρηθεί παρωχημένη, θα εκθέσει στη διοίκηση αυτούς που την επέλεξαν. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες, όπως και τα συστατικά που θα επιλεγούν για μια λύση digital signage να μην βρίσκονται κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Και η επέκταση ενός δικτύου digital signage σε διαφορετικές, γεωγραφικά, τοποθεσίες δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο περίπλοκη από την απλή προσθήκη ενός player και μιας οθόνης. Απαιτείται μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση καθώς επεκτείνεται το δίκτυο, όπως και τη διαχείριση καναλιών πολλαπλού περιεχομένου με ένα αποτελεσματικό τρόπο (που να επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία, ανεξάρτητα θέσης και χρόνου). Αφού εξασφαλιστεί η επεκτασιμότητα του δικτύου digital signage, το επόμενο βήμα είναι να διερευνηθεί πόσο καλά ενσωματώνεται σε μια μεταβαλλόμενη δικτυακή υποδομή, χωρίς να επιβαρύνει το συνολικό bandwidth.

Κρυμμένα κόστη
Αρκετές εταιρείες επιλέγουν και αγοράζουν μια λύση digital signage χωρίς να δώσουν την πρέπουσα σημασία στα κρυμμένα κόστη. Κάποιες δυνατότητες (για παράδειγμα, τα RSS και XML feeds, η δυνατότητα διαχείρισης εξ αποστάσεως κ.λπ.) μπορεί να είναι στάνταρ σε ορισμένες λύσεις digital signage και σε κάποιες άλλες όχι (κοστίζοντας έξτρα). Εξτρα χρεώσεις μπορεί να κρύβονται και στα software upgrades ή στην τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση που θα χρειαστεί μετά την ολοκλήρωση ενός έργου digital signage.

Πριν την προμήθεια μιας λύσης digital signage καλό είναι να υπάρχουν επιδείξεις της, ώστε να πάρει κανείς μια εικόνα για τις δυνατότητες της και να δει ποιες λειτουργίες είναι στάνταρ και όχι. Ισως χρειαστεί να γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις με τους vendors, ώστε αφενός να «κλειδώσει» η τιμή και αφετέρου να προσαρμοστεί η επιλεγμένη λύση στις ανάγκες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα κρυμμένα κόστη, όπως και στα κόστη προστασίας και διασφάλισης λειτουργίας (backup servers, UPS κ.λπ.), στο κόστος περιεχομένου κ.λπ.

Επιλέγοντας συνεργάτες
To μέγεθος του έργου digital signage καθορίζει αν αυτό υλοποιηθεί εσωτερικά ή αν χρειαστεί η βοήθεια ενός integrator. Οσο πιο δυναμικό και σύνθετο είναι ένα έργο, τόσο πιο περίπλοκη είναι η εγκατάσταση και η διαχείρισή του, τόσο πιο πιθανό είναι να απαιτηθεί εξωτερική βοήθεια. Αλλωστε, υπάρχουν πληθώρα από “out-of-the box” λύσεις, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν και να εγκατασταθούν σχετικά εύκολα. Σημαντικό είναι, επίσης, να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του εκάστοτε vendor και intergrator. Θα πρέπει να ερευνηθεί αν αυτοί διαθέτουν τα εχέγγυα, ώστε να …υπάρχουν και να σας υποστηρίξουν και στο μέλλον.

Αλλά και η πληρότητα των γνώσεών τους παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, η εμπειρία τους δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε συστατικά που σχετίζονται με το βίντεο. Χρειάζεται να κατέχουν εξίσου καλά τόσο τις δικτυώσεις, όσο και το ΙΤ γενικότερα. Ο vendor που θα επιλεγεί θα πρέπει, επίσης, να εγγυάται την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών της εταιρείας, όχι μόνο στην επιλογή και διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά και στην παροχή υποστήριξης μετά την πώληση – το πώς, δηλαδή, θα διαχειριστεί την εμφάνιση ενός προβλήματος μετά την υλοποίηση ενός έργου. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα και η ταχύτητα αντίδρασής του, όταν χρειαστεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, πριν την επιλογή ενός συστήματος digital signage είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ποια λύση είναι πιο κατάλληλη για τις ανάγκες και το budget του. Το κόστος σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής, καθώς μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα σε λανθασμένες αποφάσεις.


H επιτυχία του digital signage ξεκινά από το σχεδιασμό του

Ο Λεωνίδας Δαραβέλης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), μιλάει στο netweek για το μεγάλο έργο digital signage που υλοποιήθηκε στο ΔΑΑ.

netweek: Πόσο σημαντικό είναι το έργο digital signage που υλοποιήθηκε στο ΔΑΑ και τι οφέλη προσφέρει στον οργανισμό σας;

Λεωνίδας Δαραβέλης: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρέχει ήδη από το 2001 υπηρεσίες ψηφιακής πληροφόρησης με πολύ υψηλούς χρόνους διαθεσιμότητας. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα προβολής στοχευμένης πληροφόρησης στον επιβάτη, στις 500 και πλέον οθόνες που διαχειριζόμαστε, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα format περιεχομένου με ευέλικτο χρονοπρογραμματισμό και κεντρική διαχείριση.

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας είναι κυρίως δυναμικό, με online ενημέρωση από τρίτα συστήματα, αλλά και στατικό όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα, το σύστημα digital signage έχει διασύνδεση και δέχεται online updates από συστήματα όπως το σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Πτητικών Πληροφοριών, το σύστημα Video Content Analytics, το σύστημα Διαχείρισης Ενοποιημένων Πληροφοριών, μαζί με τη δυνατότητα παροχής Πολυμεσικών Πληροφοριών.

Εχουμε αναπτύξει εφαρμογές πάνω στη στοχευμένη πληροφόρηση που παρέχουν ενημέρωση στον επιβάτη σε σχέση με τον προορισμό και την αερογραμμή που χρησιμοποιεί, αλλά και τον αεροσταθμό. Οι απαιτήσεις σε ένα αεροδρομιακό περιβάλλον είναι υψηλές, τόσο από πλευράς ακρίβειας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας όσο και διαχείρισης και συντήρησης του λογισμικού, του υλικού, της διαχείρισης του περιεχομένου και των σχετικών διασυνδέσεών τους.

Να σημειώσω ότι οι προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε συνοψίζονται σε αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή υψηλή διαθεσιμότητα (χρησιμοποιώντας περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο), καθώς και διαχείριση-ανανέωση του υλικού σε δύσκολες συνθήκες. Σήμερα διαθέτουμε εμπειρία στην λειτουργία & διαχείριση της υποδομής και υλοποίηση έργων σε αυτό τον τομέα όσο λίγοι στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

netweek: Τι συμβουλές θα δίνατε εν συντομία σε ένα οργανισμό που σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας λύσης digital signage στην υποδομή του;

Λεωνίδας Δαραβέλης: Σίγουρα, η ανάπτυξη υπηρεσίας digital signage πρέπει να ξεκινήσει από την επιλογή ή τη σχεδίαση της πλατφόρμας λογισμικού. Είναι πολύ σημαντικό το λογισμικό να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οργανισμού και να είναι ευέλικτο, ώστε να παραμετροποιείται και να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Να προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις του content manager και όχι του διαχειριστή του συστήματος.

Θα πρέπει, επίσης, να σχεδιασθούν σαφώς οι διασυνδέσεις του συστήματος για την τροφοδότηση του περιεχομένου και ιδιαίτερα να μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί στην τελική μορφή – στην οθόνη. Αυτό νομίζω είναι το δυνατό σημείο μιας τέτοιας λύσης κι εκεί στρέφονται όλοι οι κατασκευαστές τέτοιων λογισμικών. Για το hardware τα πράγματα είναι πιο εύκολα γιατί η αγορά διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες, με πληθώρα κατασκευαστών. Ωστόσο, θα πρέπει κι εκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες προδιαγραφές γιατί η δαπάνη για την αγορά και τη συντήρηση είναι συχνά μεγάλη.

Επιπρόσθετα, η μακρόχρονη εμπειρία μας στα συγκεκριμένα συστήματα, μας βοηθά να επισημαίνουμε σε πιθανούς αγοραστές ότι η τελική επιτυχία εξαρτάται και από τη σύμπραξη των διαφόρων εταιρικών τμημάτων στην υλοποίηση, για παράδειγμα που θα τοποθετηθούν οι οθόνες, εάν εμποδίζουν άλλες δράσεις του οργανισμού στους χώρους που θα εγκατασταθούν, το περιεχόμενο να είναι σύμφωνο με την αισθητική του χώρου & των δράσεων που παρουσιάζονται κ.λπ.

netweek: Τι σχέδια έχετε για την επέκταση του συστήματος digital signage που χρησιμοποιείτε και τι αποδοχή έχει βρει αυτό;

Λεωνίδας Δαραβέλης: Σήμερα το αεροδρόμιο αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση σε σχέση με την υπηρεσία digital signage, στην προσπάθειά μας να βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά και να διατηρούμε σε υψηλούς βαθμούς διαθεσιμότητας την υπηρεσία που είναι σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του κεντρικού αεροσταθμού. Πέρυσι ανανεώσαμε την εικόνα του αεροσταθμού με την τοποθέτηση εννέα video-walls στην περιοχή των πυλών επιβίβασης, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες προορισμού στον επιβάτη και στις αεροπορικές εταιρείες σημεία για ψηφιακή πληροφόρηση στην περιοχή του check-in.

Επίσης, πληροφορούμε για το μέσο απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να διανύσει ο επιβάτης έως την πύλη επιβίβασης σε πραγματικό χρόνο (Time-to-Gate). Πλέον, εξετάζουμε νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες, όπως είναι για παράδειγμα οι υπέρλεπτες οθόνες νέας γενιάς, αναβαθμίσεις στο σύστημα λογισμικού στην πλατφόρμα του digital signage, αλλά και μια περαιτέρω αισθητική αναβάθμιση του αεροσταθμού στο επίπεδο αναχωρήσεων.