Τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει έργα που εμπλέκουν τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής και καινοτομίας - αυτό απορρέει από τη στρατηγική για την εξωστρέφεια που έχει ο οργανισμός.

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία υλοποίησης νέων υπηρεσιών: Πρόσφατα ολοκληρώσαμε με εταιρεία Fintech (Crowdpolicy) τη συμμόρφωσή μας με την οδηγία PSD2, ενώ συνεχίζουμε με υπηρεσίες Open Banking, που αποτελούν, πλέον, το μέλλον της τραπεζικής αγοράς. Εξετάζουμε πολύ θετικά, ως οργανισμός, τις συνεργασίες – συνέργειες με Fintechs, έτσι ώστε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα και με καλά αποτελέσματα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πληρωμών για συνεργασία μαζί μας και αξιοποίηση των APIs που διαθέτουμε. Παράλληλα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας ένα οικοσύστημα που θα περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες και θα αφορά εταιρείες σε διάφορους τομείς και το πώς αυτές θα μπορούσαν να συνεργαστούν – συνδεθούν με τις υπηρεσίες της τράπεζας.

Ένα από τα βασικά μας σχέδια είναι η σύνδεση των υπό δημιουργία Open Malls στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Ηπείρου, δημιουργώντας με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών σημαντικά οφέλη από υπηρεσίες (τόσο στον τελικό καταναλωτή, όσο και στις εταιρείες που θα συμμετέχουν). Παράλληλα, σ’ αυτές τις υπηρεσίες, σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε υπηρεσίες smart cities, ώστε να συνδέσουμε τις μέχρι σήμερα φαινομενικά ανομοιογενείς υπηρεσίες.

Επίσης, εξετάζουμε υλοποιήσεις που αφορούν τεχνολογίες blockchain που θα μας επιτρέψουν να συνδέσουμε περισσότερες από μία Συνεταιριστικές Τράπεζες – ή ακόμη και να δώσουν τη δυνατότητα σε πελάτες να ολοκληρώνουν κάποιες συμφωνίες χωρίς την παρουσία τους στη τράπεζα.
Από τον Φεβρουάριο του 2019 έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία παραμετροποίησης και μετάπτωσης στο νέο core banking σύστημά μας.

Το έργο έχει ξεκινήσει πριν ένα χρόνο περίπου, καθώς είχε προηγηθεί η αξιολόγηση και άλλων τραπεζικών συστημάτων, ενώ υπολογίζουμε να είναι σε παραγωγική διαδικασία το επόμενο 2μηνο. Το υφιστάμενο core banking σύστημα έχει ολοκληρώσει το κύκλο ζωής του, οπότε ήταν αναγκαία η αντικατάστασή του. Το νέο σύστημα έχει εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική, όπως επιβάλλεται σε μοντέρνα τραπεζικά συστήματα.

H αναβάθμιση του core banking συστήματος, μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας τεχνολογικό σχεδιασμό, αναπτύσσοντας μία σειρά από APIs. Παράλληλα με τη αλλαγή του core banking συστήματος, γίνεται αναβάθμιση της πλατφόρμας του e-banking. Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης του νέου core banking συστήματος, υπολογίζουμε ότι στο τέλος του 2019 θα μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας και υπηρεσία mobile banking με διαδικασία onboarding. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοικτοί στις προκλήσεις που το περιβάλλον και η τεχνολογία μάς επιτρέπει.