Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, αν και στα δύσκολα, όπως οι αλλαγές που έφερε η πανδημία, προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες του. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για άνευ προηγουμένου ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και η επένδυση 620 εκατομμυρίων ευρώ, είναι λογικό να ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ο Δημήτρης Γιάντσης είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ». Έχει στην αρμοδιότητά του το συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία όλων των Διευθύνσεων και Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, που έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων ICT και δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Προηγουμένως και επί σειρά ετών κατείχε την θέση του Διευθυντή Υποστήριξης Υποδομών στην ΚτΠ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου, όπως το Rural Broadband, το Government Cloud (G-Cloud) και το Σύζευξις ΙΙ.

Στο τελευταίο εξ αυτών εστιάσαμε τη συζήτηση μας, δεδομένου ότι, όπως ξεκάθαρα φάνηκε στη διάρκεια της πανδημίας, οι υποδομές πληροφορικής χωρίς τηλεπικοινωνίες είναι σαν ένα τρένο χωρίς μηχανή.

NW: Αν παρομοιάζαμε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με ένα τρένο, θα λέγαμε ότι θα ξεκινήσει στην ώρα του για το δρομολόγιο του ή με καθυστέρηση; Επίσης, στο ταξίδι που θα ακολουθήσει, οι προσδοκίες των επιβατών θα εκπληρωθούν;

Δημήτρης Γιάντσης: Αρχικά να σημειώσουμε ότι το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 620 εκ. ευρώ περίπου, έχει ορισθεί από την Πολιτεία ως ένα έργο υψηλής οικονομικής και τεχνολογικής σημασίας για το Ελληνικό Δημόσιο. Βάσει σχεδιασμού, υλοποιείται σε πέντε κύρια υποέργα, τα οποία παρουσιάζουν μια υψηλού βαθμού συνέργεια μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη του ενός επηρεάζει και συμπαρασύρει την εξέλιξη των υπολοίπων.

Είναι επομένως, υπό αυτή την έννοια, πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός του ως «τρένο» αποτελούμενο από βαγόνια και με οδηγό θα λέγαμε την Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ Α.Ε.).

Το τρένο λοιπόν του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχει ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο του 2019 το ταξίδι του, οπότε και υπογράφηκαν οι συμβάσεις στα πέντε βασικά του υποέργα. Στα δύο υποέργα (Κεντρικός Κόμβος Διασύνδεσης SIX-DC & Κεντρικές Υπηρεσίες ISP-SLA) έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι φάσεις της Μελέτης Εφαρμογής και προχωρά η υλοποίηση τους, με πλάνο να είναι πλήρως λειτουργικά μέχρι το τέλος του 2020.

Στα άλλα τρία υποέργα, που είναι Συμφωνίες-Πλαίσιο έχουν προκηρυχθεί σχεδόν όλες οι προσκλήσεις, ήτοι 31 από τις 33, για τις εκτελεστικές συμβάσεις (call offs) και εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων, εντός του Ιουνίου, αναμένεται η κατάθεση των προσφορών και στη συνέχεια η αξιολόγηση τους.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ απευθύνεται σε όλο το Δημόσιο Τομέα, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την ακρίβεια. Βάσει της πρόσφατης διαστασιολόγησης που έχει γίνει από την ΚτΠ ΑΕ, οι φορείς αυτοί έχουν σημεία παρουσίας σε 34.000 περίπου κτίρια και αφορούν σε πάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους / τελικούς χρήστες. Αυτοί είναι επομένως και οι «επιβάτες» του τρένου. Και οι 34.000 «επιβάτες»-σημεία παρουσίας φορέων του Δημοσίου, έχουν επιβιβαστεί και κατευθύνονται με γοργούς ρυθμούς και σύντομους χρόνους υλοποίησης (4-6 μήνες) στη νέα πραγματικότητα ενός αναβαθμισμένου Δικτύου Δημοσίου Τομέα, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Το ταξίδι στην ευρυζωνικότητα προβλέπεται συναρπαστικό και οι υψηλές προσδοκίες των επιβατών αναμένεται να ικανοποιηθούν πλήρως από τις υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που θα τους προσφερθούν.

Ο προκάτοχος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι πραγματοποίησε τις προσδοκίες των επιβατών; Ποιες είναι οι καινοτομικές αλλαγές που εισάγει ο σχεδιασμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχό του;

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι είχε πλάνο λειτουργίας 3-4 χρόνια, με προοπτική να αναλάμβανε στη συνέχεια τη σκυτάλη το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Λόγω όμως των καθυστερήσεων στη συμβασιοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ο προκάτοχος του έπρεπε να αναλάβει το δύσκολο έργο της δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής κάλυψης περίπου 4.500 καίριων σημείων παρουσίας φορέων του Δημοσίου. Και τα κατάφερε, και συνεχίζει να τα καταφέρνει, με επιτυχία για πάνω από μια δεκαετία.

Είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτό από το πλήθος των αιτημάτων που λαμβάνουμε συνέχεια για την ένταξη νέων φορέων στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Με συντονισμένες προσπάθειες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., του αρμόδιου Υπουργείου και των Αναδόχων του έργου (ΟΤΕ Α.Ε. & FORTHNET A.E.) και με συνεχή επικοινωνία με τους φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, επιτυγχάνεται, με κάθε μέσο, η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών τους.

Η τεχνολογία όμως έχει προχωρήσει και οι ανάγκες του Δημόσιου Τομέα δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν με την ζητούμενη ποιότητα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. Η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι αναγκαία όσο ποτέ.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ εισάγει καινοτομικές αλλαγές, τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο όσο και στο τεχνολογικό. Επιχειρησιακά, σκοπός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι να αποτελέσει το μηχανισμό εφαρμογής του «Δικτύου Δημοσίου Τομέα», όπως αυτό έχει ήδη θεσπιστεί στο Ν. 3979/2011 και βάσει του οποίου, ο εξορθολογισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και αναγκών του Δημοσίου και η εξυπηρέτηση τους θα αντιμετωπίζεται σε κεντρικό επίπεδο.

Τεχνολογικά, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα αντικαταστήσει τον τηλεπικοινωνιακό δικτυακό εξοπλισμό στο σύνολο του Δημοσίου, πάνω από τον οποίο θα «περάσουν» οι αναβαθμισμένες ταχύτητες (έως και 1Gbps) που θα εξυπηρετούν τους φορείς.

Επιπλέον, θα καλύψει τις τηλεφωνικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με δωρεάν κλήσεις μεταξύ φορέων του Δικτύου προσφέροντας, παράλληλα, και ένα πλήθος προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στους Δημόσιους λειτουργούς, όπως η τηλεπαρουσίαση, υπηρεσίες Internet Service Provider και, το κυριότερο, με μεγάλη ασφάλεια.

Στοv σχεδιασμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προβλέπονταν η εξυπηρέτηση ενός αριθμού δημοσίων κτιρίων, δεδομένου ότι βαίνουμε προς συρρίκνωση των δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής διακυβέρνησης, θεωρείτε ότι υπάρχει ευελιξία, ώστε το κράτος να μην πληρώνει για υπηρεσίες, οι οποίες σύντομα μπορεί να μην είναι απαραίτητες;

Η μεγαλύτερη συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα πραγματοποιήθηκε την πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης, επομένως έχει αποτυπωθεί ήδη στη διαστασιολόγηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επιπροσθέτως, η επιλογή της Συμφωνίας Πλαίσιο ως διαδικασία προμήθειας των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, μιας ευέλικτης και σύγχρονης διαδικασίας, δίνει το πλεονέκτημα στην ΚτΠ Α.Ε., ως αναθέτουσα αρχή, να μπορεί να προμηθευτεί την υπηρεσία που επιθυμεί ανά πάσα χρονική στιγμή, οπότε και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός «ζωντανού / δυναμικού» δικτύου Δημοσίων Φορέων και αντίστοιχων κτιρίων.

Με τον τρόπο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, και σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή λειτουργία του Δικτύου Δημοσίου Τομέα, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να ελέγχει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές του δαπάνες και να προμηθεύεται μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεται.

Η πανδημία δημιούργησε μια τάση προς την κατ’ οίκον εργασία. Κάποιοι θεωρούν ότι η τάση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε νοοτροπία. Σε αυτήν την περίπτωση, κάποιοι εργαζόμενοι ίσως χρειάζονται καλύτερες επικοινωνίες στο σπίτι παρά στο γραφείο. Θα γίνει κάποια πρόβλεψη προς αυτήν την κατεύθυνση;

Το τελευταίο διάστημα, όπως όλος ο κόσμος, έτσι και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ χρειάστηκε να πλεύσει σε αχαρτογράφητα νερά.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ως Κύριος του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. και τους Αναδόχους, έπρεπε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμάσουν το υφιστάμενο δίκτυο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι για την κάλυψη αρκετών χιλιάδων αιτημάτων φορέων για τηλεργασία, ώστε το Δημόσιο να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του αδιάλειπτα.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, στήθηκαν ασφαλείς προσβάσεις για περίπου 5.500 χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, οι οποίοι συνδέθηκαν απομακρυσμένα με τον υπολογιστή της υπηρεσίας τους και παρείχαν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους. Αυτό το μικρό, αλλά πολύ σημαντικό, για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης crash test, απέδειξε ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι εδώ για να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη του Ελληνικού Δημοσίου χρειαστεί.

Είναι αλήθεια ότι, καλύτερες επικοινωνίες χρειάζονται και οι πολίτες.

Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι, όσον αφορά την εξυπηρέτηση τους από τη Δημόσια Διοίκηση, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα σύγχρονο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα, αφού οι υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που παρέχονται στους πολίτες (για παράδειγμα η πύλη “gov.gr”, που εγκαινιάστηκε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού), γίνονται λειτουργικές μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Επομένως, ναι, χρειάζονται καλύτερες επικοινωνίες στο σπίτι και η Πολιτεία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έκανε και κάνει δράσεις στη κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης αποσκοπεί ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και σε αυτό τον τομέα γίνεται εξίσου απαραίτητη και η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Εν κατακλείδι, το τρένο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του για να καλύπτει σε διαρκή βάση τις συνεχώς αυξανόμενες και διαφοροποιούμενες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου, για τη λειτουργία του, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς στην ΚτΠ Α.Ε., ως ο οδηγός του τρένου αυτού, θα διαπιστώνουμε ότι σε κάθε στάση του ταξιδιού αυτού, όλο και περισσότεροι επιβάτες θα επιβιβάζονται για το πολυ-αναμενόμενο ταξίδι της ευρυζωνικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας.