Η Lamda Hellix έχει αναλάβει την ευθύνη να λειτουργούν διαρκώς, οι πληροφορικές υποδομές των εταιρειών – πελατών της. Οπότε μια διακοπή λειτουργίας επηρεάζει την ίδια, τον πελάτη της και τους πελάτες του πελάτη της. Επομένως πρέπει να προσέχει πολύ. Σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Κάνταρο, VP Data Centre Operations, σχηματίσαμε μια καλή εικόνα σχετικά με τη στρατηγική που χρησιμοποιεί για να πετυχαίνει το στόχο της.

  NW: Η αδιάκοπη παροχή ενέργειας είναι μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες της κάθε εταιρείας που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες. Πως έχετε πετύχει να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο τουλάχιστον σε αυτό το θέμα;

Δημήτρης Κάνταρος: Είναι γεγονός ότι η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας δεν είναι ούτε δεδομένη αλλά ούτε και εύκολη υπόθεση. Η Lamda Hellix λειτουργεί για 16 συνεχόμενα έτη έχοντας ένα track record 100% διαθεσιμότητας. Πως το καταφέρνουμε όμως αυτό;

1. Με τον άρτιο σχεδιασμό των κρίσιμων υποδομών.
Η Lamda Hellix διαθέτει δικό της σχεδιαστικό τμήμα με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους (Uptime) μηχανικούς Data Center, οι οποίοι σε συνεργασία με το τμήμα Λειτουργίας, συνθέτουν το conceptual design. Εκεί ορίζονται διάφοροι παράμετροι, όπως: το επίπεδο διαθεσιμότητας που επιθυμούμε, το redundancy των υποδομών (αν, δηλαδή, πρέπει να είναι Ν+1 ή 2Ν ή 2(Ν+1)), η ευκολία στη συντήρηση, ο βαθμός απόδοσης των υποδομών (ο οποίος στην περίπτωση των Data Centers ορίζεται ως PUE ή DCiE) κ.λπ.

2. Με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού υποδομών
Βάσει του design που έχει αποφασιστεί, ορίζονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού υποδομών. Στην συνέχεια λαμβάνουν χώρα έρευνες αγοράς και διαγωνισμοί για την ανάθεση της παροχής, εγκατάστασης και υποστήριξης του κάθε εξοπλισμού. Σημαντικές παράμετροι είναι: η αξιοπιστία του εξοπλισμού ( Λαμβάνονται υπόψη δείκτες όπως ΜTΒF- Mean Time Between Failures και MTTR-Mean Time To Repaire), η τοπική υποστήριξη (αν δηλαδή υπάρχει επαρκής και έμπειρη τεχνική ομάδα κατασκευαστή / προμηθευτή) και ο βαθμός απόδοσης ο οποίος θα πρέπει να είναι πάνω από 0,97 ανάλογα βέβαια και για τον εξοπλισμό που αναφερόμαστε.

3. Με το σωστό project mgt / υλοποίηση του έργου
Η Lamda Hellix διαθέτει δικό της τμήμα για την υλοποίηση των έργων με πιστοποιημένους μηχανικούς, οι οποίοι φροντίζουν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών. Η παράδοση του έργου περιλαμβάνει και μια σειρά δοκιμών (commissioning), σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας αλλά και σε καταστάσεις failure. Οι δοκιμές λαμβάνουν χώρα σε 2 διαστάσεις, σε κάθε εξοπλισμό ξεχωριστά όπως επίσης και στο σύνολο των υποδομών (integrated tests).

Δημιουργούνται λίστες με όλες τις πιθανές συνθήκες σφάλματος, τα οποία και προσομοιώνονται. Μερικά παραδείγματα: διακόπτουμε την μια παροχή Μέσης Τάσης, δημιουργούμε πρόβλημα σε γεννήτριες, σε ψύκτες, UPS, σε συστήματα μεταγωγής, κυκλοφορητές, CRAC units, BMS, κλπ και παρατηρούμε κατά περίπτωση την αντίδραση του εξοπλισμού μεμονωμένα και του συνόλου της εγκατάστασης. Στόχος είναι η επίτευξη της διαθεσιμότητας βάσει σχεδιασμού.

4. Με την πιστοποίηση λειτουργίας των υποδομών από εξωτερικούς φορείς
Το Athens-2 που αποτελεί και το νεότερο facility, έχει πιστοποιηθεί κατά Uptime (Τier III certification) τόσο σε επίπεδο design όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Μια σειρά εξαντλητικών δοκιμών, έχουν αποδείξει ότι η εγκατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

5. Με την σωστή επιλογή και άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας
Οι μηχανικοί της Lamda Hellix διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για τη λειτουργία υποδομών Data Center. Έχουν επιλεγεί προσεκτικά και έχουν ακολουθήσει πολύπλευρη εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι εκπαιδεύσεις αφορούν τη λειτουργία και τον χειρισμό του εξοπλισμού, τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, όσο και σε συνθήκες σφάλματος. Το first level intervention πραγματοποιείται από τους μηχανικούς μας οι οποίοι είναι σε 24ωρη βάρδια.

6. Με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία μας στην λειτουργία Data Center
Και σε αυτόν τον τομέα, η Lamda Hellix έχει πιστοποιημένους κατά uptime μηχανικούς Data Center. Οι διαδικασίες και οι πρακτικές που έχουν δημιουργηθεί, αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας και της διασφάλισης των SLA που έχουμε συμφωνήσει με τους πελάτες μας. Παράλληλα, η επίβλεψη και η διαχείριση των εγκαταστάσεων, γίνεται με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία (DCIM, BMS, PME κλπ). Έτσι μπορούμε και παρακολουθούμε σε real time την απόκριση των συστημάτων (RLA ψυκτών, φόρτιση UPS, άνοιγμα βανών CRAC units, παροχές νερού, κλπ) όπως και ένα πλήθος σημείων warning και alarm, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση απόκριση μας.

  Θεωρείτε ότι η αυτόνομη παραγωγή ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στο μέλλον στη βελτίωση επιχειρήσεων, όπως η δική σας. Έχετε εφαρμόσει ήδη κάποιες λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση;

Η ενέργεια και το κόστος της, είναι το ζήτημα που απασχολεί ήδη τον κλάδο των Data Centers και όσο η ψηφιακή οικονομία θα γιγαντώνεται τόσο πιο έντονο θα γίνεται αυτό το ζήτημα. Η τάση είναι η στροφή προς πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον. Στη Lamda Hellix έχουμε ήδη υλοποιήσει συντονισμένες ενέργειες για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν τούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα Data Centers αποτελούν ιδιαίτερα ενεργοβόρες εγκαταστάσεις (electricity intensity > 20%) και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα δύσκολο, να καλυφθούν οι απαιτήσεις ενέργειας από αυτόνομες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως κι αν έχει όμως, μπορούμε να παράγουμε τμήμα των αναγκών μας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αειφόρο ανάπτυξη.

  Αν μπορούσατε να τηλεμεταφέρετε την εταιρεία σας σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, θα διαλέγατε κάποια διαφορετική από αυτή που βρίσκεστε τώρα; Γιατί;

Η περιοχή όπου βρίσκονται οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που είχε γίνει στο παρελθόν, είχαν ληφθεί υπόψη ένα πλήθος παραμέτρων όπως:

Απόσταση από σεισμογενείς περιοχές, προσβασιμότητα από διαφορετικές κατευθύνσεις, σταθερότητα εδάφους και μακριά από ζώνες κινδύνου φυσικών καταστροφών, Βιομηχανική ζώνη – δυνατότητα παροχής ενέργειας αυξημένων απαιτήσεων, εκτεταμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών παρόχων κ.λπ.

Στην ελληνική περιφέρεια, αν και υπάρχουν περιοχές που πληρούν κάποια από τα παραπάνω κριτήρια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις δίνουν την δυνατότητα για λειτουργία με καλύτερο βαθμό απόδοσης, δεν ικανοποιούν το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται.

Αν λοιπόν μπορούσαμε να τηλεμεταφέρουμε την εταιρεία μας σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, θα έπρεπε να επιλέξουμε μια περιοχή που να έχει τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με την υπάρχουσα. Δύσκολη εξίσωση…

  Με ποιο τρόπο η Lamda Hellix συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος;
 • Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, παρά τις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) στη χώρα μας, αποτελεί μια πρόκληση, στην οποία η εταιρεία μας έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει και να ξεχωρίσει, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό γίνεται εφικτό Με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών (δημιουργία θερμών-ψυχρών διαδρόμων, χρήση blanking panels κλπ)
 • Με την επιλογή συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και συστημάτων ψύξης (ψύκτες, CRAC units, AHU) αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής με κορυφαίο βαθμό ενεργειακής απόδοσης.
 • Με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (free cooling, evaporative cooling)
 • Με τη συνεχή μέτρηση, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων (θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, άνοιγμα βανών, ροής αέρα, θερμοκρασίας και ροής νερού, RLA ψυκτών, μερικές καταναλώσεις, αρμονικών κλπ). Τα δεδομένα αναλύονται με την χρήση σύγχρονων συστημάτων (DCIM, BMS, PME κλπ) και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την ακριβή ρύθμιση των set points λειτουργίας στα διάφορα συστήματα.