Στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Dotsoft» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (smart city) στο δήμο Αιγάλεω, με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως νέου προορισμού αναψυχής και πολιτισμού, με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών». Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε έναντι 433.000 ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ – Άποψη». Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών, με την αξιοποίηση των οποίων θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις του δήμου, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα οικοσύστημα καινοτομίας στους τομείς της πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στη νέα, ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες «νησίδες» εφαρμογών του δήμου Αιγάλεω και θα αναπτυχθούν νέες, για την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της πόλης. Προκειμένου να ενισχυθεί επί τόπου η «εμπειρία του χρήστη», θα υπάρχει εφαρμογή περιήγησης για έξυπνα κινητά με οπτικό, ηχητικό και AR/VR υλικό.  

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν:

  • Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Έξυπνη και Φιλική Διακυβέρνηση – City Governance
  • Πλατφόρμα συντονισμού έξυπνης πόλης
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού – λογισμικού για την έξυπνη αναβάθμιση και διαχείριση αστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο γειτονιάς.
  • Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων
  • Εικονική αναπαράσταση γεγονότων
  • Ανάδειξη ιστορικών τοποσήμων – ειδικές θεματικές διαδρομές
  • Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών.

Μέσω του έργου μπορεί να υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από τάμπλετ και έξυπνα τηλέφωνα. Ο δήμος προσβλέπει, με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των αστικών προβλημάτων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης του Αιγάλεω.