Ο δήμος Καλλιθέας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.846.200 ευρώ συν ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των παρακάτω:

• Έξυπνο σύστημα αποτροπής παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης • Σύστημα περιβαλλοντολογικών αισθητήρων • Έξυπνη άρδευση • Citizen Wallet – Εφαρμογή «Έξυπνος Πολίτης» • Εφαρμογές για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις • Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης • Πλατφόρμα «Έξυπνης Πόλης» • Ασύρματο Δίκτυο LoraWAN • Συστήματα Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)