Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το τεχνοοικονομικό bottom up μοντέλο LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο νέας γενιάς (NGA), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/466/ΕΕ).

Ειδικότερα, μέσω του bottom up μοντέλου, θα καθοριστούν οι κοστοστρεφείς χονδρικές τιμές ευρυζωνικών προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στους καταναλωτές. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 23/04/2019 έως τις 31/05/2019. Σημειώνεται ότι, η ΕΕΤΤ, για την υποστήριξή της στο συγκεκριμένο έργο, έχει ως ανάδοχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «να υποβάλουν επωνύμως στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, τα σχόλια και τις απόψεις τους με την ένδειξη ‘Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για το τεχνοοικονομικό bottom up μοντέλου LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο NGA’ από τις από τις 23 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου και ώρα 15:00 στην ΕΕΤΤ. Η ανακοίνωση και το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμα στο www.eett.gr.