Η KPMG στην Ελλάδα ανακοίνωσε την απόφαση του Μάριου Τ. Κυριάκου να αποσυρθεί από τη θέση του Senior Partner της εταιρείας την 1 Μαρτίου λόγω συνταξιοδότησης, o οποίος θα παραμείνει ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να βοηθήσει τον νέο Senior Partner και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση.

Μετά από επίσημη διαδικασία, οι συνεταίροι της KPMG στην Ελλάδα εξέλεξαν τον Νικόλαο Βουνισέα, Γενικό Διευθυντή και Επικεφαλής του Ελεγκτικού τμήματος στην Ελλάδα, ως νέο Senior Partner. Ο Νικόλαος Βουνισέας εντάχθηκε στην KPMG ως βοηθός ελεγκτή το 1985 και προήχθη σε συνεταίρο το 1995. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών της Ελλάδος και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της KPMG από το 1995 και συνέχισε ως επικεφαλής του Ελεγκτικού τμήματος από το 2017.