Την έναρξη της συνεργασίας του με τη NEC Display Solutions γνωστοποίησε ο όμιλος Dionic. Η NEC Display Solutions εξειδικεύεται στην παραγωγή λύσεων απεικόνισης σε Desktop Displays, για μια σειρά από χρήσεις όπως Office, Image Editing, DTP αλλά και ιατρική απεικόνιση. Ειδικά στις οθόνες ιατρικής απεικόνισης η NEC Display Solutions παρέχει μια πλήρη σειρά απεικονιστικών προϊόντων.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οθόνες διαγνωστικές και DICOM – PACS Referral, που έχουν καίρια συμβολή στην σωστή διάγνωση του ασθενούς, καθώς και στην αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία του Ψηφιακού Νοσοκομείου του σήμερα. Το προϊοντικό μείγμα της NEC Display Solutions περιλαμβάνει από Value μέχρι και High End οθόνες, δίνοντας πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα του περιβάλλοντος και καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη απεικόνισης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε κάθετες αγορές, όπως αυτή των Medical Displays, αγορά που και οι δυο εταιρείες διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία και ανταγωνιστικές λύσεις.