Η Media VIS, θυγατρική της Dionic κατά 70%, ενοποιείται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από τον όμιλο.

Με δεδομένες τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια στην αγορά για την παροχή νέων ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων πληροφορικής, στο χώρο της Ιατρικής και στα πλαίσια της ψηφιακής της μετάβασης , ιδιαίτερα σε ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους όπως αυτός της τηλεϊατρικής, η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε όχι μόνον να επαναπροσδιορίσει τη δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής ως συνεχή αλλά και να στηρίξει τα σχέδια της ενισχύοντάς την κεφαλαιακά για το σκοπό αυτό μέσω επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.

Η συσσωρευμένη εμπειρία της Media Vis στον σχετικό χώρο και οι σημαντικές συνέργειες που δημιουργούνται με την έτερη θυγατρική του ομίλου, Atcom, με την εξειδίκευση της στην από απόσταση μετάδοση και διαχείριση δεδομένων και εικόνας μέσω κοινόχρηστων δικτύων (Internet), αποτελούν κομβικό σημείο προς την ως άνω κατεύθυνση. Επίσης στα πλαίσια της νέας κατεύθυνσης της εταιρείας στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας εντάσσεται και η απόφαση της να αναπτύξει και να προσφέρει κάθετες λύσεις στο δίκτυο πελατών που συνεργάζεται.