Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπέγραψε η ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ, θυγατρική της Dionic, έχοντας λάβει άδεια εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 1,99 mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγμα).

 Το φωτοβολταικό πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2011.