Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της Skroutz Limited, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό μητρώου Αγγλίας 7504527, μέσω της κατά 50% θυγατρικής της εταιρείας Skroutz Α.Ε.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος η θυγατρική Skroutz Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Skroutz Limited.