Λίγες ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του GDPR, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε στην έκδοση διορθωτικού για τον κανονισμό, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως φραστικές αλλαγές, αλλά και κάποιες ουσιαστικές.

Οι σχετικές διορθώσεις βρίσκονται εδώ για τον GDPR και εδώ για την οδηγία LED.