Σύμφωνα με την IDC, το 2018 τα LTE Router/Gateways θα παράγουν το 2018 πάνω από 804 εκατ. δολάρια έσοδα. Έως το 2022 ο τζίρος της αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα 1,9 δις. δολάρια.

Ακολουθώντας ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 27,4%.  Βασικό συντελεστή αυτής της ανάπτυξης θεωρεί η IDC, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τα LTE Router/Gateways ως λύση Failover, όπως, και ως κύρια λύση WAN connectivity, για τη σύνδεση sites που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Αλλά και το θέμα του mobile connectivity, σε οχήματα και άλλα αντικείμενα για παράδειγμα, έχει αρχίσει να κερδίσει σε δημοτικότητα.

Αλλά και η αγορά IoT/M2M θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, η IDC σημειώνει ότι στην παρούσα φάση η αγορά είναι ισχυρά κατακερματισμένη. Αν και αρκετοί μεμονωμένοι κατασκευαστές αποχωρούν από το χώρο, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας καθαρός ηγέτης στην αγορά, κάτι που, σύμφωνα με την IDC, δεν σημαίνει ότι αυτό επιδρά θετικά στην ανάπτυξή της.