Οι διανομείς στη Δ. Ευρώπη κατάφεραν να αυξήσουν το περασμένο έτος το τζίρο τους στους servers και το συνοδευτικό εξοπλισμό κατά 10,4%, όπως καταγράφει η Context σε πρόσφατη μελέτη της.

Σε αυτήν την προϊοντική κατηγορία περιλαμβάνονται τα προρυθμισμένα συστήματα servers,  οι επεξεργαστές, οι μνήμες RAM, οι HDDs και οι SSDs. Η ανάπτυξη επηρεάστηκε από πολυάριθμους παράγοντες, ένας εκ των οποίων ήταν οι αναβαθμίσεις σε SSDs. To comeback των προρυθμισμένων συστημάτων server αποτέλεσε έκπληξη, σύμφωνα με τον αναλυτή της Context, Mathias Knoefel. Έκπληξη,εντούτοις, δεν προκάλεσε η υποχώρηση των εσόδων από τις πωλήσεις των HDDs, καθώς υπάρχει μια αυξανόμενη προτίμηση στους ταχύτερους SSDs, μια κατηγορία η οποία αναπτύχθηκε το 2018 κατά 22%.