Σε θετική τροχιά κινήθηκε το α’ ενιάμηνο ο Όμιλος Quest, καταγράφοντας διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις (+17,3%) και διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+14,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσον αφορά τα προϊόντα Πληροφορικής ειδικότερα – Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm –επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,4%), η επίδραση της οποίας δεν απεικονίζεται στα προ φόρων κέρδη (-35%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων ύψους 1,4 εκατ.ευρώ για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018 και για την οποία η Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα της επιβολής της. Για το  σύνολο του  2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς του ενεαμήνου.

Στο τομέα Υπηρεσιών Πληροφορικής (όμιλος Unisystems) οι πωλήσεις αυξήθηκαν (+5,8%), ενώ υπήρχε μείωση στα προ φόρων κέρδη (-52,3%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτήθηκαν λόγω καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση δύο μεγάλων έργων.  Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του  ενεαμήνου, αφενός λόγω της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου εξαιτίας των εν λόγω δύο εργών. Διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+11%) κατέγραψε και η Cardlink, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών.Στο σύνολο  2018 εκτιμάται ότι θα  υπάρχει ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς.