Έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Μοτοδυναμική υλοποίησε η DIS, με λύσεις Microsoft Dynamics 365 F&O & Annata 365.

Τα βασικά σημεία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι τα εξής:

  • Ενιαία πλατφόρμα: Μετάβαση στο Microsoft Dynamics 365 και Annata 365, δημιουργώντας μια επεκτάσιμη, προσαρμόσιμη πλατφόρμα που ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες για βελτιωμένη παραγωγικότητα σε περισσότερους από 350 χρήστες.
  • Αποδοτικότητα και προσαρμοστικότητα: Εξορθολογισμός των διαδικασιών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού, των προμηθειών, των πωλήσεων, των αποθεμάτων, της εφοδιαστικής, των παραδόσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείρισης απαιτήσεων.
  • Λήψη στρατηγικών αποφάσεων: Αξιοποίηση της Τεχνητής νοημοσύνης,
    των αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο
    και του Power BI, επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την καθολική προσβασιμότητα των δεδομένων.
  • Βελτιωμένες αλληλεπιδράσεις: Βελτιωμένη επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες,

Λύσεις βασισμένες στο Cloud:

  • Η υιοθέτηση του μοντέλου SaaS στο πλαίσιο του cloud της Microsoft εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και την ταχεία ανάπτυξη νέων εφαρμογών.