Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση όλο και περισσότερες μεγάλες ή μικρότερες εταιρείες αισθάνονται την ανάγκη και διερευνούν το ενδεχόμενο υλοποίησης ενός Σχεδίου Αποκατάστασης από Καταστροφή.

Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση όλο και περισσότερες μεγάλες ή μικρότερες εταιρείες αισθάνονται την ανάγκη και διερευνούν το ενδεχόμενο υλοποίησης ενός Σχεδίου Αποκατάστασης από Καταστροφή.

Οι εποχές που το νομοθετικό και μόνο πλαίσιο ήταν η αφορμή για την δημιουργία ενός Disaster Recovery Site & Plan έχουν περάσει. Σήμερα εκτός από ουσιαστικό «ασφάλιστρο κινδύνου», η υλοποίηση μίας τέτοιας λύσης είναι δείγμα ωριμότητας, υποχρέωση και δείγμα σεβασμού απέναντι στους πελάτες, στο προσωπικό καθώς και την ιστορία του κάθε οργανισμού.

Ενα καλά σχεδιασμένο και σωστά δομημένο από άποψη κόστους Disaster Recovery Plan αποτελείται από τα τρία παρακάτω βήματα.
Αρχικά, η πολύ καλή κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών και των λειτουργιών που θα πρέπει υποστηρίζονται από το Disaster Site μίας εταιρείας. Η εμπλοκή στελεχών από όλα τα Business Units ή τμήματα είναι σχεδόν επιβεβλημένη καθώς το Disaster Recovery Plan δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του τμήματος Πληροφορικής.

Σε δεύτερο επίπεδο, η τεχνική λύση θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στηριζόμενη σε ώριμες και αξιόπιστες τεχνολογίες και πλατφόρμες. Όσο πιο απλή και κατανοητή η λύση, τόσο πιο αξιόπιστη και τόσο λιγότερες οι πιθανότητες για αστοχίες και εκπλήξεις στην δύσκολη στιγμή.

Τρίτο και ίσως σημαντικότερο, το πλάνο θα πρέπει να δοκιμάζεται σε τακτά διαστήματα με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, και δεν αναφερόμαστε μόνο στα τμήματα πληροφορικής αλλά και στα τμήματα οργάνωσης, operations ή και παραγωγικές μονάδες.

Παράλληλα, η εντύπωση ότι οι λύσεις γύρω από το Disaster Recovery είναι εξαιρετικά κοστοβόρες τείνει να ανατραπεί. Οι οργανισμοί είναι πλέον ώριμοι και αντιλαμβάνονται ότι το κόστος μίας τέτοιας λύσης διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα είναι άμεση συνάρτηση του πόσο γρήγορα χρειάζεται πραγματικά να ανανήψει ο οργανισμός από μία καταστροφή (Recovery Time Objective – RTO) καθώς και από την ανοχή του σε περίπτωση απώλειας δεδομένων (Recovery Point Objective – RPO).

Η τεχνολογία είναι πλέον προσιτή και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη αποτελούν κλάσμα αυτών που είχαμε συνηθίσει στο  παρελθόν. Η τεχνολογίες virtualization, οι προηγμένες λύσεις γύρω από το storage καθώς και οι έξυπνες τεχνικές για backup/restore de-duplicated & compressed δεδομένων προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία.

Επίσης, οι λύσεις cloud τόσο στο κομμάτι του Infrastructure as a Service όσο και στο κομμάτι του End user computing διασφαλίζουν τόσο την απαιτούμενη ευελιξία σε επίπεδο υποδομών όσο και την μείωση του budget των συγκεκριμένων λύσεων, προσφέροντας παράλληλα την δυνατότητα κομμάτια της DR υποδομής να χρησιμοποιηθούν για πραγματικές business απαιτήσεις (π.χ. User Acceptance Testing, Quality assurance environment κλπ).

Τέλος, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει σε έναν οργανισμό το πλάνο αποκατάστασης από καταστροφή (Disaster Recovery Plan) μπορεί να είναι τελικά  περιορισμένη αν αυτό δεν συνοδεύεται από ένα εξίσου δομημένο και αναλυτικό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan). Aλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως. ο βασικός στόχος κάθε οργανισμού είναι να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες του μετά από μία καταστροφή και όχι απλά να διασφαλίσει τα δεδομένα του.

Η Qualco διαθέτει δύο πιστοποιημένους μηχανικούς από το Business Continuity Institute και με μεγάλη εμπειρία στην Υλοποίηση, το Operation & Maintenance, λύσεων Disaster Recovery & Business Continuity.Στο πελατολόγιό μας βρίσκονται μεγάλες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατασκευαστικές ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και εισηγμένες εταιρίες από τον χώρο του εμπορίου και της βιομηχανίας.